Badania

Na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym prowadzone są badania naukowe w ramach powołanego w 2019 roku Instytutu Badawczego. Instytutem kieruje dr inż. Przemysław Chmielecki.

 

Obecnie trwa realizacja projektu przygotowania wielotomowej serii wydawniczej wydawnicza Wykłady Filozoficzno-Teologiczne Katedry Teologii Systematycznej WBST. W przygotowaniu są poniższe tomy:

 

  • Tom 1. Tożsamość, religia, tolerancja. (ostatnia faza wydawnicza)
  • Tom 2. Wokół problemów seksualności. (ostatnia faza wydawnicza)
  • Tom 3. Znaczenie edukacji i uczniostwa.
  • Tom 4. Znaczenie organizacji i zarządzania.
  • Tom 5. Spory o hermeneutykę/rozumienie.