Instytut Ewangelizacji i Uczniostwa

Instytut Ewangelizacji i Uczniostwa (1 rok)

Instytut Ewangelizacji i Uczniostwa to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, którego podstawą będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie: Misji i Ewangelizacji – pozyskiwanie naśladowców Chrystusa we współczesnym świecie, Uczniostwa – kształtowania uczniów, Przywództwa – posyłanie do służby.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

Misja i Ewangelizacja
Biblijne i teologiczne podstawy ewangelizacji i misji.
Kultura a chrześcijaństwo.
Sztuka komunikacji Ewangelii.
Ewangelizacja a zaangażowanie społeczne.

 

Uczniostwo
Osobisty wzrost – duchowa formacja.
Życie Jezusa – jak On to robił?
Być uczniem i czynić innych uczniami.
Uczniostwo – styl życia naśladowcy Jezusa.

 

Przywództwo
Duchowe przywództwo
Służba zespołu
Prowadzenie małej grupy
Biblijne podstawy przywództwa i praktyka

TERMINY ZJAZDÓW

 

Semestr jesienny
• 21 września 2019 (Dni otwarte)
• 4-5 października 2019
• 25-26 października 2019
• 15-16 listopada 2019
• 6-7 grudnia 2019

 

Semestr wiosenny
• 17-18 stycznia 2020
• 14-15 lutego 2020
• 13-14 marca 2020
• 17-18 kwietnia 2020
• 15-16 maja 2020
• 19-20 czerwca 2020

 

Zajęcia odbywać się będą w piątki w godzinach od 18.00 do 21.00 i soboty od 8.00 do 17.00.

PLAN ZAJĘĆ

 

Piątek
18.00 – 18.30 –Kolacja
18.30 – 19.30 – Sesja I
19.45 – 21.00 – Sesja II

 

Sobota
07.15 – 08.00 – Śniadanie
08.00 – 09.30 – Sesja III
09.45 – 11.00 – Sesja IV
11.30 – 13.00 – Sesja V
13.00 – 14.00 – Obiad
14.00 – 15.30 – Sesja VI
15.45 – 17.00 – Sesja VII

OPŁATA

Roczny koszt kursu: 2500 zł  cena promocyjna do 15 września: 2100 zł (bez kosztów utrzymania)
Opłaty za zakwaterowanie: od 1000 do 1450 zł (w zależności od liczby posiłków i noclegów – z piątkiem lub od soboty)

 

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium.
Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas: Leszek Wakuła – wakleskm@wp.pl