Władze WBST

Władze Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego

REKTOR
prezb. dr Włodzimierz Tasak

 

DZIEKAN
pastor dr Robert Merecz

 

RADA NAUKOWA
prezb. dr Włodzimierz Tasak
pastor dr Robert Merecz
dr hab. Jan Mironczuk
prezb. dr Mateusz Wichary

RADA SEMINARIUM
Paweł Marcinowicz (Przewodniczący)
prezb. Marek Głodek
pastor Krzysztof Krajewski
prezb. Henryk Skrzypkowski
prezb. Daniel Trusiewicz
Jacek Woźniak
Artur Abramowicz
Dr M. A. Winchester (członek honorowy)