Biblioteka

Biblioteka WBST jest książnicą specjalistyczną. Koncentruje się na gromadzeniu zbiorów z zakresu teologii, myśli, praktyki i historii protestantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem jego nurtu baptystycznego i ewangelikalnego. Dodatkowo kolekcjonuje pozycje niezbędne w procesie kształcenia teologicznego i religioznawczego, głównie z zakresu innych nauk humanistycznych i społecznych. Znaczącą część zbiorów stanowią publikacje angielskojęzyczne. Obok pozycji zwartych (książkowych) posiada zbiór czasopism polskich i zagranicznych.

 

Biblioteka posiada w swych zbiorach ponad 13,000 książek, jest to stan na 2018r.

 

Biblioteka Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie
ul. Szczytnowska 35-39
04-812 Warszawa
Tel. 22 615 28 38 wew. 38
e-mail: biblioteka@wbst.edu.pl