Instytut Poradnictwa Biblijnego

Instytut Poradnictwa Biblijnego (1 rok)

Instytut Poradnictwa Biblijnego (roczny kurs) to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności na trzech polach:

 

Duszpasterstwo – biblijna edukacja i praktyczna troska o duchową kondycję poszczególnych wierzących,
Poradnictwo – nabywanie wiedzy z obszaru psychosomatyki jednostki i jej interakcji społecznej oraz umiejętności prowadzenia biblijnego dialogu motywacyjnego,
Warsztaty z zakresu diagnostyki i terapii duszpasterskiej.

 

Program kierowany jest zarówno do duszpasterzy (pastorów, misjonarzy, zaangażowanych w Kościele zawodowo w pracę z ludźmi) jak i do doradców duchowych (przyszłych i obecnych) – czyli osób nie pełniących formalnej służby w Kościele, lecz charakteryzujących się szczególnym obdarowaniem i zaangażowaniem rozpoznanym oraz uznanym przez wspólnotę lokalną.

 

W prowadzenie zajęć i warsztatów zaangażowani będą doświadczenie duszpasterze jak też specjaliści z dziedziny medycyny i psychologii.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

Duszpasterstwo
Biblijne i teologiczne podstawy duszpasterstwa.
Jezus – doskonały duszpasterz.
Biblijne modele postaw duszpasterskich.
Duszpasterstwo jako terapia ludzkiej duszy.

 

Poradnictwo biblijne
Ćwiczenie w pobożności – osobisty rozwój duszpasterza.
Etyczne oraz prawne kryteria osoby duszpasterza i doradcy duchowego.
Wiedza biblijna podstawą poradnictwa.
Biopsychospołeczna wiedza o człowieku – elementy medycyny psychosomatycznej.
Poradnictwo biblijne jako oferta misyjna Kościoła na rynku psychoterapii.

 

Warsztaty
Elementy diagnostyki psychologicznej jako model obserwacji duszpasterskiej.
Duszpasterski wywiad ustrukturalizowany – ćwiczenia.
Zborowe zespoły duszpasterskie – organizacja i koordynacja.
Superwizja duszpasterstwa i poradnictwa biblijnego – uczniostwo duszpasterskie.
Profilaktyka problemów osobistych i rodzinnych liderów zborów i Kościoła.
Zajęcia weekendowe.

 

Więcej szczegółów w późniejszym terminie.