Studia i kursy

Studia licjencjackie

3–letnie studia licencjackie lub roczne uzupełniające dla zainteresowanych służbą pastorską, ale także dla wszystkich, którym leży na sercu budowanie Królestwa Bożego w jakiejkolwiek formie zgodnej z powołaniem. 720 godzin zajęć prowadzonych przez cenionych znawców swoich dziedzin: biblistyki, dogmatyki, języków biblijnych, historii, filozofii, duszpasterstwa, misji, uczniostwa i innych.

Katechetyka

Instytut Katechetyczno-Pedagogiczny im. L. i K. Bednarczyków dla zainteresowanych służbą wśród dzieci w Kościele proponuje trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie katechetyki (dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne) oraz pedagogiczno-katechetycznym nadające kwalifikacje pedagogiczne (dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych).

Biblistyka

Instytut Studiów Biblijnych to solidny kurs dający dobrą orientację na poziomie akademickim w fascynującym świecie biblistyki: kulturowej przeszłości i religijnej różnorodności Bliskiego Wschodu oraz zdumiewającego bogactwa biblijnego objawienia i sposobów na jego zrozumienie dla zainteresowanych rozwojem w dziedzinie biblistyki, służeniem poprzez prowadzenie grup biblijnych, nauczaniem w zborze.

Poradnictwo biblijne

Instytut Poradnictwa Biblijnego (roczny kurs) to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności na trzech polach: duszpasterstwie, poradnictwie i warsztatach.

Ewangelizacja i Uczniostwo

Instytut Ewangelizacji i Uczniostwa to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, którego podstawą będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie: Misji i Ewangelizacji – pozyskiwanie naśladowców Chrystusa we współczesnym świecie, Uczniostwa – kształtowania uczniów, Przywództwa – posyłanie do służby.

Apologetyka

Instytut Apologetyki to roczny projekt edukacyjny zorganizowany przez Katedrę Dogmatyki WBST przeznaczony dla osób pragnących pogłębić swą wiedzę i rozwinąć umiejętności obrony wiary chrześcijańskiej.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny to roczne studia oferujące zajęcia z zakresu biblistyki, teologii, poradnictwa biblijnego, historii Kościoła (z możliwością dodawania kolejnych przedmiotów w następnych latach).

Zakwaterowanie
i wyżywienie

Na miejscu oferujemy zakwaterowanie w wygodnych warunkach oraz całodzienne wyżywienie. Jest naprawdę dobre, ale nie ma ryzyka – jeśli zjesz z dużo, wokół ośrodka w Radości rozciągają się przepiękne lasy dające możliwość spalenia tych kalorii i zimą, i latem. Z dala od wielkomiejskiego zgiełku (i spalin), znajdziesz tu atmosferę potwierdzającą nasze hasło:
Radość studiowania.