Instytut Apologetyki

Instytut

Apologetyki (1 rok)

Jak lepiej poruszać się we współczesnym, zideologizowanym, świecie? Jak spojrzeć na ten świat od drugiej strony? Jak  móc sobie odpowiedzieć  na pytania i zarzuty jakie on stawia? Jak pomóc innym widzieć współczesne problemy z biblijnej perspektywy?

 

Czym jest Instytut Apologetyki?

Instytut Apologetyki to roczny projekt edukacyjny zorganizowany przez Katedrę Dogmatyki WBST przeznaczony dla osób pragnących pogłębić swą wiedzę i rozwinąć  umiejętności obrony wiary chrześcijańskiej.

 

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym, ośmiu zjazdach sobotnich, trzech w siedzibie Seminarium i pięciu online.

Zajęcia odbywają się w ramach pięciu przedmiotów:

  1. Mity na temat historii chrześcijaństwa (dr Włodzimierz Tasak). Zajęcia poświęcone zarzutom wobec chrześcijaństwa związanym z jego historią.
  2. Etyczne problemy współczesności (dr Mateusz Wichary, mgr Samuel Skrzypkowski). Zajęcia poświęcone współczesnym problemom kultury i chrześcijańskiej na nie perspektywie.
  3. Wielkie pytania filozofii (dr Janusz Kucharczyk, dr inż. Przemysław Chmielecki). Filozofia to zbiorowy wysiłek ludzkości odpowiadania na najistotniejsze pytania dotyczące istnienia, poznania, wartości i piękna. Te zajęcia wprowadzą w chrześcijański wgląd w te istotne tematy.
  4. Wiara i nauka (dr inż. Przemysław Chmielecki, mgr Michał Prończuk). Relacja tych dwóch wielkich dziedzin wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości. Zajęcia poświęcone temu nieustannemu dialogowi.
  5. Biblia się broni (dr Mateusz Jakubowski). Pismo Święte zawiera zestaw prawd i świadczy o historycznych faktach, które są podstawami chrześcijaństwa. Te zajęcia poświęcone są ich obronie.

 

Plan zjazdu

Każdy zjazd składa się z pięciu wykładów, po jednym z każdego z powyższych bloków tematycznych.

 

Sesja w siedzibie Seminarium:

Zajęcia 1: 8.00-9.30

Zajęcia 2: 9.40-11.10

Zajęcia 3: 11.30-13.00

Przerwa obiadowa

Zajęcia 4: 14.00-15.30

Zajęcia 5: 15.40-17.10

Dyskusja: 17.30-19.00

 

Sesje online:

Zajęcia 1: 8.00-9.30

Zajęcia 2: 9.40-11.10

Zajęcia 3: 11.30-13.00

Przerwa obiadowa

Zajęcia 4: 14.00-15.30

Zajęcia 5: 15.40-17.10

Terminy zjazdów:

1 zjazd: 17.10.2020

2 zjazd: 21.11.2020 (online)

3 zjazd: 09.01.2021 (online)

4 zjazd: 30.01.2021

5 zjazd: 20.02.2021 (online)

6 zjazd: 27.03.2021 (online)

7 zjazd: 10.04.2021 (online)

8 zjazd: 08.05.2021

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy wysyłać e-mailem na adres Sekretariatu WBST: rektorat@wbst.edu.pl

 

Opłaty:
Oplata jednorazowa za wszystkie zjazdy, uiszczona do końca września wynosi 900 zł. Opłatę z imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: Instytut Apologetyki prosimy wnosić na konto WBST:  09 1090 1753 0000 0001 1684 2251
Opłata wniesiona do końca października wynosi 1000 zł.

Opłata za udział w jednym zjeździe wynosi 150 zł.

 

Zakończenie Instytutu

Warunkiem otrzymania Świadectwa Uczestnika Instytutu jest uczestnictwo w co najmniej 6 zjazdach.

Istnieje również możliwość otrzymania Dyplomu Zakończenia Instytutu. Warunkiem jest przeczytanie lektur i napisanie pracy zaliczeniowej z każdego z przedmiotów. Z chwilą rozpoczęcia studiów na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym  przedmioty zaliczone w ten sposób w ramach Instytutu Apologetyki wlicza się w poczet zakończonych przedmiotów fakultatywnych programu licencjackiego.

Wszystko [dokładnie] badajcie, zatrzymując to, co dobre (1 Ts 5:21, BWP)