Studia licencjackie

3-letnie studia licencjackie

3-letnie studia licencjackie dla zainteresowanych służbą pastorską, ale także dla wszystkich, którym leży na sercu budowanie Królestwa Bożego w jakiejkolwiek formie zgodnej z nowotestamentowym powołaniem.

 

720 godzin zajęć prowadzonych przez cenionych znawców swoich dziedzin: biblistyki, dogmatyki, języków biblijnych, historii, filozofii, duszpasterstwa, misji, uczniostwa i innych.

 

Studia odbywają się w formule hybrydowej łącząc zalety klasycznych studiów stacjonarnych (zaocznych) oraz studiów online przez platformę Moodle.

Studia licencjackie z teologii baptystycznej
Program skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zgłębić naukę Pisma Świętego i rzetelnie przygotować się do służby. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu biblistyki, teologii systematycznej, historii kościoła, teologii praktycznej, kształtowanie formacji duchowej i uwrażliwienie na wyzwania życia społecznego.

 

Studia uzupełniające licencjackie
Drugi program to studia skierowane do absolwentów szkół biblijnych, które nie nadają tytułu licencjata. Uzupełnienie różnic programowych umożliwia studentowi uzyskanie tytułu licencjata.

 

Warunki przyjęcia na studia (wszystkie programy):

  • wypełnienie i przesłanie do WBST formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
  • uzyskanie rekomendacji pastora lub przełożonego zboru
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest uzyskanie zaliczenia przedmiotów przewidzianych w programie studiów i obrona pracy licencjackiej. Dyplom licencjata uprawnia do kontynuowania edukacji na poziomie studiów magisterskich.

Sesje studiów odbywają się cyklicznie (8 zjazdów w Radości, 6 zjazdów online), według ustalonego kalendarium na każdy rok akademicki, w blokach 20-godzinnych, od piątku wieczorem do niedzielnego popołudnia.

 

Opłata:

Studia licencjackie 3-letnie: 2700 za rok.

Opłata za zakwaterowanie wynosi 1200 zł za rok (w tym posiłki + nocleg).