Władze WBST

Władze Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego

REKTOR
prezb. dr Włodzimierz Tasak

 

PROREKTOR ds. kontaktów międzynarodowych
prezb. dr Mateusz Wichary

 

DZIEKAN
pastor dr Robert Merecz

 

RADA NAUKOWA
prezb. dr Włodzimierz Tasak
pastor dr Robert Merecz
dr hab. Jan Mironczuk
prezb. dr Mateusz Wichary
dr inż. Przemysław Chmielecki

RADA SEMINARIUM

prezb. Marek Głodek
prezb. Adam Gutsche
prezb. Henryk Skrzypkowski
pastor Adrian Stróżek
prezb. Daniel Trusiewicz
Artur Abramowicz
Dr M. A. Winchester (członek honorowy)