Nasza kadra

JM

dr hab. Jan Mironczuk

Kierownik Katedry Historii Kościoła i Nauk Pomocniczych Teologii

 

Urodzony w 1966 roku w Bielsku Podlaskim. Żonaty, trójka dzieci. Mieszka pod Ostrołęką. Dr historii, studiował też teologię, geografię i wiedzę o społeczeństwie. Jest nauczycielem w II LO w Ostrołęce, a także wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej. Autor 4. książek, m. in. Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989), oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

WT0

prezb. dr Włodzimierz Tasak

Rektor WBST | Katedra Historii Kościoła i Nauk Pomocniczych Teologii

jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek historia), który ukończył w 1988 roku, a także Seminarium Teologicznego Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie (ukończonego w roku 1989) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w roku 1998. W roku 2012 uzyskał w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie stopień naukowy doktora teologii. Rektor WBST od 2018 roku.

JC

Janusz Ciepliński

Katedra Historii Kościoła i Nauk Pomocniczych Teologii

 

Kaznodzieja Słowa Bożego, diakon Kościoła Zielonoświątkowego, zawodowy muzyk, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Muzyków Missio Musica; od 20 lat zaangażowany w służbę muzyczną kościoła, jako lider grup muzycznych, kompozytor, autor tekstów. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów w Akademii Muzycznej w Łodzi przez kilkanaście lat był solistą – członkiem orkiestry symfonicznej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Jest założycielem i dyrektorem Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach, Olsztynku, Barczewie, Biskupcu i Dobrym Mieście. Placówka ta jest obecnie największą publiczną szkołą muzyczną I stopnia w Polsce. (ponad 500 uczniów i blisko 100 nauczycieli). Jest również działaczem społecznym i radnym trzech ostatnich kadencji. Żonaty, dwóch synów. Obok teologii i muzyki jego pasją jest przyroda, mazurskie jeziora i koszenie trawnika przed domem.

KATEDRA BIBLISTYKI
RM2

dr Robert Merecz

Dziekan Wydziału Teologicznego

Kierownik Katedry Biblistyki

 

Doctor of Philosophy (University of Edinburgh, 2010), doktor nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2007), Master of Theology (Dallas Theological Seminary, 2003), magister ekonomii (Uniwersytet Szczeciński, 1999). Pobyty stypendialne w Institut Catholique de Paris (2007) oraz w Eberhard Karls Univesität Tübingen (2008). Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Edynburskim. Mąż Emilii, ojciec Filipa i Daniela. Obecnie pastor Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie.

PZ

pastor dr Piotr Zaremba

Katedra Biblistyki

 

Doktor językoznawstwa hebrajskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), magister teologii ewangelickiej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa), magister inżynier budownictwa lądowego (Politechnika Szczecińska), uznany mówca konferencyjny, europejski dyrektor międzynarodowej misji In Touch Mission International.  Od roku 1989 służy w Poznaniu. Założył lub aktywnie uczestniczył w powstaniu pięciu wspólnot w naszym mieście oraz w Gnieźnie. Jesienią 2002 r. z jego inicjatywy powstał Kościół 5N, którego jest pastorem. Jeden z głównych twórców nowego przekładu Biblii w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Mieszka w Poznaniu ze swoją żoną, Krystyną, która jest lekarzem i nauczycielem niemieckiego. Mają trójkę dzieci: Karolinę, Dorotę i Tymoteusza.

TT

Tomasz Terefenko

Katedra Biblistyki

 

Magister teologii (International Baptist Theological Seminary), licencjat teologii (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne), magister etnolingwistyki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Wraz z żoną Fabiolą mają dwóch synów: Daniela i Natana. Obecnie zaangażowany w prowadzenie zboru w Głogowie.

PG

Piotr Gruchała

Katedra Biblistyki

 

Mgr Pior Gruchała Absolwent licencjackich studiów teologicznych (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne) i Magister Historii (Uniwersytet Gdański). Mąż Zuzi. Obecnie zaangażowany w służbę w Zborze Chrześcijan Baptystów „Kościół na Skale” w Poznaniu.

KATEDRA TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ
MW

prezb. dr Mateusz Wichary

Kierownik Katedry Teologii Systematycznej

 

Doktor teologii (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie). Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (obecnie EWST) i Highland Theological College w Szkocji. Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Przewodniczący Rady Aliansu Ewangelicznego w Polsce w latach 2016-2018. Dyrektor Wydawnictwa „Słowo Prawdy”. W przeszłości pastor zborów w Sopocie i Toruniu. W WBST prowadzi zajęcia z zakresu teologii systematycznej, dogmatyki, teologii protestanckiej oraz wiedzy o baptyzmie.

Zrzut ekranu 2020-11-30 o 13.08.03

dr inż. Przemysław Chmielecki

Katedra Teologii Systematycznej | Zakład Filozofii i Nauk Społecznych

 

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Nauk Społecznych, Kierownik Instytutu Badawczego WBST i Kierownik Studiów Online WBST. Doktorat w zakresie filozofii nauki (UMK Toruń; 2017/18), magister inżynier informatyki (spec. programowanie; WSInf Łódź; 2017), magister kognitywistyki (UMK Toruń; 2015), magister pedagogiki (spec. resocjalizacja; UKW Bydgoszcz; 2013), oraz absolwent studiów doktoranckich z socjologii (UMK Toruń; 2015). Naukowo zainteresowany filozofią nauki, historią filozofii (szczególnie niemiecką), epistemologią, etyką, wykorzystaniem nowych technologii. Publikacje dostępne w Academia.edu, ResearchGate i innych serwisach. Mąż Ani i ojciec Kasi, Tomka oraz Daniela.

JK

dr Janusz Kucharczyk

Katedra Teologii Systematycznej

 

Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach), magister filozofii i magister filologii klasycznej. W WBST prowadzi wykłady z zakresu języka greckiego, filozofii, patrologii i apologetyki.

MP

Michał Prończuk

Katedra Teologii Systematycznej

 

Absolwent BST (dzisiaj EWST) we Wrocławiu, licencjat z teologii WBST w Warszawie oraz magister filozofii UMK w Toruniu. Organizator od 2004 wielu konferencji o tematyce kreacjonistycznej, naukowej i apologetycznej. W latach 2006-2019 przewodniczący Biblijnego Tow. Kreacjonistycznego. Współpracował m.in z prof. Andy McIntoshem (UK), prof. Wernerem Gittem (Niemcy), prof. Richard Carhartem (USA) dr Stephenem Lloyd’em (UK), dr Geoffem Barnardem, (Izrael), dr Terry Mortensonem. (USA), dr Johnym Peetem (UK), dr Jamesem B. Jordanem (USA) i dr Stevenem Taylorem (UK). Drugi pastor zboru Chrześcijan Baptystów „EXODUS” w Toruniu. Autor książki apologetycznej „Dlaczego ateizm to urojenie?”. Mentor w baptystycznym projekcie uczniowskim CEL. Żonaty od 1994 roku, syn Mateusz.

SS

Samuel Skrzypkowski

Katedra Teologii Systematycznej

 

Asystent w Katedrze Teologii Systematycznej. Absolwent Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego (licencjat) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (magister). Drugi pastor Pierwszego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, zaangażowany w działania duszpasterskiego młodego pokolenia lokalnie i ogólnopolsko. Prowadzi wykładu z zakresu teologii protestanckiej i dogmatyki baptystycznej. Mąż Dominik, tata Basi i Hani, lubi spędzać wolny czas pośród dzikiej przyrody.

KATEDRA TEOLOGII PASTORALNEJ I EWANGELIZACJI
WK

dr Wojciech Kowalewski

Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Ewangelizacji

 

Absolwent studiów teologiczynch w WBST w Warszawie i w Cardiff University. Pastor, doktor teologii praktycznej, mówca motywacyjny i coach. Jest członkiem zarządu i wykładowcą programu rozwoju przywództwa Centrum Edukacji Liderów i członkiem Rady Kościoła. Kierownik kampanii multimedialnej „Prosto z Serca”. Założyciel i Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju “Złote Jabłko”. Regularnie publikuje artykuły z zakresu duchowości, misji, przywództwa i coachingu.

RM

dr Robert Miksa

Katedra Teologii Pastoralnej i Ewangelizacji

 

Pastor Zboru „EXE” w Gdańsku. Przez ponad 20 lat był pastorem Pierwszego Zboru Baptystów w Gdańsku. Założyciel i wykładowca w Gdańskim Seminarium Biblijnym. Inicjator Trójmiejskiej Akademii Biblijnej. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Advanced Training Studies w Austrii. W WBST wykładowca hermeneutyki biblijnej. Żonaty. Ma trójkę dzieci.

ID

Ireneusz Dawidowicz

Katedra Teologii Pastoralnej i Ewangelizacji

 

Jest doświadczonym pastorem baptystycznym, mówcą i nauczycielem, absolwentem Baptystycznego Seminarium Teologicznego oraz WBST. Stopień magistra teologii uzyskał w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zaś studia podyplomowe odbył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – magister psychologii o specjalności klinicznej. Pastor zboru „Droga Zbawienia” w Białymstoku. W WBST wykłada teologię pastoralną, poradnictwo biblijne i duszpasterstwo.

GC

Gustaw Cieślar

Katedra Teologii Pastoralnej i Ewangelizacji

 

Mgr teologii (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), absolwent Institute of Biblical Studies w USA. Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w latach 2007-2013. W latach 1993-2005 i 2014-2018 Rektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Kierownik i wykładowca w Instytucie Rozwoju Kościoła. Aktualnie pastor zboru w Olsztynie.

MS

Michał Stępień

Katedra Teologii Pastoralnej i Ewangelizacji

 

Kierownik Instytutu Katechetyczno-Pedagogicznego im. Ludmiły i Krzysztofa Bednarczyków. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresów: pedagogiczno-katechetycznego, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, matematyki oraz coachingu i mentoringu. Ukończył liczne szkolenia i kursy, w tym m.in. pomiaru dydaktycznego, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, kierowania dydaktyką szkoły wyższej, jak również kurs edukatorski dla trenerów oświaty. Pełni funkcję Przewodniczący Służby Katechetycznej KChB w RP, Przewodniczącego Rejonowego Konkursu z Wiedzy o społeczeństwie, Członka Komisji Wychowania Chrześcijańskiego PRE. Redaktor podręcznika do religii dla gimnazjum, autor scenariuszy lekcji. Zaangażowany w różnego rodzaju projekty edukacyjne. Uczestnik wielu konferencji i debat z zakresu oświaty. Od wielu lat pełni funkcję Dyrektora Szkoły.

LW_

Leszek Wakuła

Katedra Teologii Pastoralnej i Ewangelizacji

 

33 lata w służbie Kościoła Chrześcijan Baptystów. Wykształcenie: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Prediger Seminar w Hamburg, Grand Rapids Theological Seminary, Grand Rapids MI. Oprócz studiów ukończył wiele kursów/szkoleń z zakresu przywództwa, mentoringu i coachingu. Obecnie pastor zboru Chrześcijan Baptystów w Łodzi. Od 2007r. oraz Przewodniczący Okręgu Centralnego KChB. Pełni również obowiązki Wiceprzewodniczącego Prezydium Towarzystwa Biblijnego w Polsce, członek Komisji Etyki i Teologii KChB, członek Komisji Diakonii PRE oraz z-ca kierownika Katedry Billy Grahama w WBST w Radości.

DM

Dawid Muszkiet

Katedra Teologii Pastoralnej i Ewangelizacji

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej kierunku Zarządzanie. Sekretarz Komisji Rewizyjnej KChB w latach 2010-2013, Przewodniczący Rady Fundacji Nowa Perspektywa, Lider M4 Polska – wspiera zakładanie nowych wspólnot kościelnych w Polsce. Facylitator – trener Process Iceberg® oraz trener w metodyce Results-Based-Conversations. Posiada doświadczenie w facylitacji zarówno w organizacjach biznesowych jak i obszarze organizacji pozarządowych i kościelnych. Trener również w obszarze komunikacji, rozwoju kompetencji przywódczych, organizacji czasu oraz rozwiązań dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim.