WYŻSZE BAPTYSTYCZNE SEMINARIUM TEOLOGICZNE

Poznawaj Boga.
Bóg zmienia na dobre

dr Włodzimierz Tasak | Rektor WBST

Witamy w WBST!

Radość studiowania....

... bo studiowanie w ogóle może być przyjemne i dostarczać radości, a co dopiero studiowanie Bożego Słowa i Bożych zasad życia! Tu nie chodzi tylko o wiedzę, tu chodzi o nabywanie mądrości z góry. Kiedy to robisz, „mądrość zawita do twego serca i wiedza stanie się upodobaniem twej duszy, roztropność będzie nad tobą czuwała, a rozum będzie strzegł ciebie” (Księga Przysłów 2:10-11, BP).

Po co studiować w WBST?

Właśnie po to! Ale też po to, żeby szukać, poznawać i słuchać Boga. Od tego wszystko się zaczyna i wtedy wszystko się układa. Nie na zasadzie braku problemów, ale na zasadzie rozumienia co jest właściwe, słuszne i pożyteczne – zawsze i w każdej konkretnej sytuacji. Dopiero po tym zaczyna się szczegółowe przygotowanie się do służenia Bogu i ludziom. Nie wcześniej. Ale na każdym z tych etapów jesteśmy po to, żeby Ci pomóc.

Studia licjencjackie

3–letnie studia licencjackie lub roczne studia uzupełniające dla zainteresowanych służbą pastorską, ale też wszystkich, którym leży na sercu budowanie Królestwa Bożego w jakiejkolwiek formie w zgodzie ze swoim powołaniem. 720 godzin zajęć prowadzonych przez cenionych znawców swoich dziedzin: biblistyki, dogmatyki, języków biblijnych, historii, filozofii, duszpasterstwa, misji, uczniostwa i innych.

Katechetyka

Instytut Katechetyczno-Pedagogiczny im. L. i K. Bednarczyków dla zainteresowanych służbą wśród dzieci w Kościele proponuje trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie katechetyki (dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne) oraz pedagogiczno-katechetycznym nadające kwalifikacje pedagogiczne (dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych).

Biblistyka

Instytut Studiów Biblijnych to solidny kurs dający dobrą orientację na poziomie akademickim w fascynującym świecie biblistyki: kulturowej przeszłości i religijnej różnorodności Bliskiego Wschodu oraz zdumiewającego bogactwa biblijnego objawienia i sposobów na jego zrozumienie dla zainteresowanych rozwojem w dziedzinie biblistyki, służeniem poprzez prowadzenie grup biblijnych, nauczaniem w zborze.

Poradnictwo biblijne

Instytut Poradnictwa Biblijnego (roczny kurs) to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności na trzech polach: duszpasterstwie, poradnictwie i warsztatach.

Ewangelizacja i Uczniostwo

Instytut Ewangelizacji i Uczniostwa to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, którego podstawą będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie: Misji i Ewangelizacji – pozyskiwanie naśladowców Chrystusa we współczesnym świecie, Uczniostwa – kształtowania uczniów, Przywództwa – posyłanie do służby.

Apologetyka

Instytut Apologetyki to roczny projekt edukacyjny zorganizowany przez Katedrę Teologii Systematycznej WBST przeznaczony dla osób pragnących pogłębić swą wiedzę i rozwinąć umiejętności obrony wiary chrześcijańskiej.

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny

Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny to roczne studia oferujące zajęcia z zakresu biblistyki, teologii, poradnictwa biblijnego, historii Kościoła (z możliwością dodawania kolejnych przedmiotów w następnych latach).

Dla kogo są studia w WBST?

Jeśli masz 20 i więcej lat...

To dobra okazja, żeby słuchać Boga, który może od razu pokierować Cię na drogę bycia zaangażowanym w Jego dzieło.

Jeśli masz 30 i więcej lat...

Znakomicie! Masz za sobą już jakieś wykształcenie, zawód, trochę doświadczenia pracy i życia – to świetny moment, żeby dodać do tego dobry fundament biblijnej mądrości, podstaw rozumienia służby i zachęty do pójścia za bożym głosem.

Jeśli masz 40, 50 i więcej lat...

To znaczy, że życie masz już ustabilizowane, dzieci Cię nie absorbują, wiesz o życiu sporo – warto więc uzupełnić to o Boże zasady życia dla innych. A przy tym zrobić to, na co może nigdy dotąd nie było czasu: solidne studia Bożego Słowa.

Nieważne ile masz lat.
Ważne co Bóg może zrobić w Twoim życiu.