Władze i wykładowcy WBST

Poznaj naszą kadrę!

Władze WBST

dr Włodzimierz Tasak

Rektor WBST

Dr Włodzimierz Tasak jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek historia), który ukończył w 1988 roku, a także Seminarium Teologicznego Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie (ukończonego w roku 1989) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w roku 1998. W roku 2012 uzyskał w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie stopień naukowy doktora teologii. Rektor WBST od 2018 roku.

dr Mateusz Wichary

Prorektor d/s kontaktów międzynarodowych

Kierownik Katedry Teologii Systematycznej. Doktor teologii (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie). Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (obecnie EWST) i Highland Theological College w Szkocji. Były Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (2013-2021). Przewodniczący Rady Aliansu Ewangelicznego w Polsce w latach 2016-2018. Przez kilkanaście lat dyrektor Wydawnictwa "Słowo Prawdy". W przeszłości pastor zborów w Sopocie i Toruniu. W WBST prowadzi zajęcia z zakresu teologii systematycznej, dogmatyki, teologii protestanckiej oraz wiedzy o baptyzmie.

dr hab. Jan Mironczuk

Dziekan WBST

Urodzony w 1966 roku w Bielsku Podlaskim. Żonaty, trójka dzieci. Mieszka pod Ostrołęką. Dr historii, studiował też teologię, geografię i wiedzę o społeczeństwie. Jest nauczycielem w II LO w Ostrołęce, a także wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej. Autor 4. książek, m. in. Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989), oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Wykładowcy

dr Piotr Zaremba

Doktor językoznawstwa hebrajskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), magister teologii ewangelickiej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa), magister inżynier budownictwa lądowego (Politechnika Szczecińska), uznany mówca konferencyjny, europejski dyrektor międzynarodowej misji In Touch Mission International.  Od roku 1989 służy w Poznaniu. Założył lub aktywnie uczestniczył w powstaniu pięciu wspólnot w naszym mieście oraz w Gnieźnie. Jesienią 2002 r. z jego inicjatywy powstał Kościół 5N, którego jest pastorem. Jeden z głównych twórców nowego przekładu Biblii w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Mieszka w Poznaniu ze swoją żoną, Krystyną, która jest lekarzem i nauczycielem niemieckiego. Mają trójkę dzieci: Karolinę, Dorotę i Tymoteusza.

dr Robert Merecz

Doktor filozofii (University of Edinburgh, 2010), doktor nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2007), Master of Theology (Dallas Theological Seminary, 2003), magister ekonomii (Uniwersytet Szczeciński, 1999). Pobyty stypendialne w Institut Catholique de Paris (2007) oraz w Eberhard Karls Univesität Tübingen (2008). Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Edynburskim. Mąż Emilii, ojciec Filipa i Daniela. Obecnie pastor Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie.

dr Robert Miksa

Pastor Zboru "EXE" w Gdańsku. Przez ponad 20 lat był pastorem Pierwszego Zboru Baptystów w Gdańsku. Założyciel i wykładowca w Gdańskim Seminarium Biblijnym. Inicjator Trójmiejskiej Akademii Biblijnej. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Advanced Training Studies w Austrii. W WBST wykładowca hermeneutyki biblijnej. Żonaty. Ma trójkę dzieci.

dr Wojciech Kowalewski

Absolwent studiów teologiczynch w WBST w Warszawie i w Cardiff University. Pastor, doktor teologii praktycznej, mówca motywacyjny i coach. Jest członkiem zarządu i wykładowcą programu rozwoju przywództwa Centrum Edukacji Liderów i członkiem Rady Kościoła. Kierownik kampanii multimedialnej „Prosto z Serca”. Założyciel i Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju “Złote Jabłko”. Regularnie publikuje artykuły z zakresu duchowości, misji, przywództwa i coachingu.

dr inż. Przemysław Chmielecki

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Nauk Społecznych, Kierownik Instytutu Badawczego WBST i Kierownik Studiów Online WBST. Doktorat w zakresie filozofii nauki (UMK Toruń; 2017/18), magister inżynier informatyki (spec. programowanie; WSInf Łódź; 2017), magister kognitywistyki (UMK Toruń; 2015), magister pedagogiki (spec. resocjalizacja; UKW Bydgoszcz; 2013), oraz absolwent studiów doktoranckich z socjologii (UMK Toruń; 2015). Naukowo zainteresowany filozofią nauki, historią filozofii (szczególnie niemiecką), epistemologią, etyką, wykorzystaniem nowych technologii. Publikacje dostępne w Academia.edu, ResearchGate i innych serwisach. Mąż Ani i ojciec Kasi, Tomka oraz Daniela.

Ireneusz Dawidowicz

Jest doświadczonym pastorem, mówcą i nauczycielem, absolwentem Baptystycznego Seminarium Teologicznego oraz WBST. Stopień magistra teologii uzyskał w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zaś studia podyplomowe odbył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - magister psychologii o specjalności klinicznej. Pastor zboru "Droga Zbawienia" w Białymstoku. W WBST wykłada teologię pastoralną, poradnictwo biblijne i duszpasterstwo.

Michał Stępień

Kierownik Instytutu Katechetyczno-Pedagogicznego im. Ludmiły i Krzysztofa Bednarczyków. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresów: pedagogiczno-katechetycznego, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, matematyki oraz coachingu i mentoringu. Ukończył liczne szkolenia i kursy, w tym m.in. pomiaru dydaktycznego, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, kierowania dydaktyką szkoły wyższej, jak również kurs edukatorski dla trenerów oświaty. Pełni funkcję Przewodniczący Służby Katechetycznej KChB w RP, Przewodniczącego Rejonowego Konkursu z Wiedzy o społeczeństwie, Członka Komisji Wychowania Chrześcijańskiego PRE. Redaktor podręcznika do religii dla gimnazjum, autor scenariuszy lekcji. Zaangażowany w różnego rodzaju projekty edukacyjne. Uczestnik wielu konferencji i debat z zakresu oświaty. Od wielu lat pełni funkcję Dyrektora Szkoły.

Tomasz Terefenko

Magister teologii (International Baptist Theological Seminary), licencjat teologii (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne), magister etnolingwistyki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Twórca i wykładowca Bibliowersytetu. Wraz z żoną Fabiolą mają dwóch synów: Daniela i Natana. Obecnie zaangażowany w prowadzenie zboru w Głogowie.

Samuel Skrzypkowski

Asystent w Katedrze Teologii Systematycznej. Absolwent Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego (licencjat) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (magister). Był drugim pastorem w I zborze KChB w Warszawie, a obecnie zakłada zbór KChB "Logos" w Bydgoszczy. Zaangażowany w działania duszpasterskiego młodego pokolenia lokalnie i ogólnopolsko. Prowadzi wykładu z zakresu teologii protestanckiej i dogmatyki baptystycznej. Mąż Dominik, tata Basi i Hani, lubi spędzać wolny czas pośród dzikiej przyrody.

Janusz Ciepliński

Kaznodzieja Słowa Bożego, diakon Kościoła Zielonoświątkowego, zawodowy muzyk, dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Muzyków Missio Musica; od 20 lat zaangażowany w służbę muzyczną kościoła, jako lider grup muzycznych, kompozytor, autor tekstów. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów w Akademii Muzycznej w Łodzi przez kilkanaście lat był solistą - członkiem orkiestry symfonicznej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Jest założycielem i dyrektorem Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach, Olsztynku, Barczewie, Biskupcu i Dobrym Mieście. Placówka ta jest obecnie największą publiczną szkołą muzyczną I stopnia w Polsce. (ponad 500 uczniów i blisko 100 nauczycieli). Jest również działaczem społecznym i radnym trzech ostatnich kadencji. Żonaty, dwóch synów. Obok teologii i muzyki jego pasją jest przyroda, mazurskie jeziora i koszenie trawnika przed domem.

Gustaw Cieślar
Mgr teologii (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), absolwent Institute of Biblical Studies w USA. Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w latach 2007-2013. W latach 1993-2005 i 2014-2018 Rektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Kierownik i wykładowca w Instytucie Rozwoju Kościoła. Aktualnie pastor zboru w Olsztynie.
Marek Głodek
Marek Głodek, pastor, od 2021 jest Przewodniczącym Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce. Przez kilka lat członek muzycznej "Grupy Mojego Brata" Pastor w zborach Ełku i Warszawie. Wieloletni członek Rady Kościoła. Przez wiele lat także duszpasterz więzienny, od kilku lat prowadzący też Duszpasterstwo Duszpasterzy w KChB.
Michał Prończuk
Absolwent BST (dzisiaj EWST) we Wrocławiu, licencjat z teologii WBST w Warszawie oraz magister filozofii UMK w Toruniu. Organizator od 2004 wielu konferencji o tematyce kreacjonistycznej, naukowej i apologetycznej. W latach 2006-2019 przewodniczący Biblijnego Tow. Kreacjonistycznego. Współpracował m.in z prof. Andy McIntoshem (UK), prof. Wernerem Gittem (Niemcy), prof. Richard Carhartem (USA) dr Stephenem Lloyd'em (UK), dr Geoffem Barnardem, (Izrael), dr Terry Mortensonem. (USA), dr Johnym Peetem (UK), dr Jamesem B. Jordanem (USA) i dr Stevenem Taylorem (UK). Drugi pastor zboru Chrześcijan Baptystów "EXODUS" w Toruniu. Autor książki apologetycznej "Dlaczego ateizm to urojenie?". Żonaty od 1994 roku, syn Mateusz.
Piotr Gruchała
Absolwent licencjackich studiów teologicznych (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne) i Magister Historii (Uniwersytet Gdański). Mąż Zuzi. Obecnie zaangażowany w służbę w Zborze Chrześcijan Baptystów "Kościół na Skale" w Poznaniu.
Leszek Wakuła
Prawie 40 lat w służbie Kościoła. Wykształcenie: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Prediger Seminar w Hamburg, Grand Rapids Theological Seminary, Grand Rapids MI. Oprócz studiów ukończył wiele kursów/szkoleń z zakresu przywództwa, mentoringu i coachingu. Obecnie pastor zboru Chrześcijan Baptystów w Łodzi. Od 2007r. oraz Przewodniczący Okręgu Centralnego KChB. Pełni również obowiązki Wiceprzewodniczącego Prezydium Towarzystwa Biblijnego w Polsce, członek Komisji Etyki i Teologii KChB, członek Komisji Diakonii PRE oraz z-ca kierownika Katedry Billy Grahama w WBST w Radości.
lek. med. Krystyna Zaremba
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła także specjalizację z psychiatrii dorosłych. Doświadczenie w dziedzinie psychiatrii oraz psychosomatyki zdobywała na stażach w Instytucie Psychoneurologii w Warszawie, a także w chrześcijańskich klinikach psychiatrii i psychosomatyki: de’Ignis w Niemczech oraz SGM w Langenthal w Szwajcarii. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii w Poznaniu.
Henryk Skrzypkowski
Wieloletni pastor w Zborach KChB w Chojnicach, Koszalinie i Chełmie. Jest ojcem trzynaściorga dzieci (z czego siedmioro w rodzinie zastępczej, w tym troje z zespołem Downa), mężem i dziadkiem. Obecnie jest zaangażowany w organizację wielu prospołecznych akcji Kościoła, w tym Baptystyczną Akcję Charytatywną. Wiceprzewodniczący Rady Kościoła w latach 2017-2021.
Paweł Lupa

Pasjonat teologii biblijnej i starożytnego świata, w którym powstawała. Zafascynowany Chrystusem, złożonością rzeczywistości i potencjałem człowieka. Wykładowca Instytutu Studiów Biblijnych oraz platformy edukacyjnej Bibliowersytet. Absolwent teologii na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym i student teologii II stopnia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Zaangażowany w służbę wśród młodego pokolenia w ramach Projektu G 5.1. Diakon zboru KWCh w Skoczowie. Mąż Asi, tata Tymka i Nehemiaszka.

Danuta Longić
Ukończyła psychologię na UKSW oraz 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii (MABOR). Jest w trakcie szkolenia do uzyskania specjalizacji z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych. W trakcie specjalizacji odbyła liczne staże zawodowe w szpitalach psychiatrycznych i somatycznych w Warszawie (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Zdrowia Dziecka, Centralny Szpital Kliniczny „Banacha”, Centrum Onkologii – Instytut). W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych. Od 2011 do 2019 r. pracowała w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Poradni Psychoonkologii, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową. Udzielała wsparcia członkom rodzin pacjentów. Prowadziła zajęcia relaksacyjne i psychoedukację oraz edukację prozdrowotną. Prowadziła szkolenia i warsztaty skierowane m.in. do lekarzy i pielęgniarek. Szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnienia stresu i komunikacji
Elżbieta Żukowska-Bubienko
Misjonarka Zboru Droga Zbawienia w Białymstoku, założycielka i Prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, Przewodnicząca Rady Federacji Organizacji Pozarządowych, Członek komisji weryfikacji projektów europejskich, Magister pedagogiki i resocjalizacji, Coach, Doradca Zawodowy, Instruktor Fitness oraz animacji teatralnych, Kierownik oddziałów: Noclegowni, Pokoi Treningowych i Schroniska dla niesamodzielnych osób bezdomnych w KDN, duszpasterz i doradca biblijny.
Daniel Hash
Daniel mieszka w południowej Polsce od 1993 roku i od samego początku jest zaangażowany w szkolenie i coaching młodych liderów w wielu kościołach i służbach w całym kraju (wraze swoją żoną). Wieloletni mówca konferencyjny i prowadzący obozy młodzieżowe. Założyciel dwóch zborów. Zaangażowany m.in w Stowarzyszenie Fala (oddział Joshiah Venture w Polsce), Instytut Rozwoju Mężczyzny czy Slot Art Festiwal. Mają syna Jakuba. Wraz z żoną mieszkają obecnie w Mikołowie, gdzie Daniel jest pastorem.
Izabela Bućkowska
Absolwentka Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (obecnie Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przez wiele lat wykładowca Starego Testamentu i hebrajskiego w EWST. Pasjonatka Biblii z misją szerzenia miłości do Biblii i przybliżania jej (a zwłaszcza Starego Testamentu) zanurzonemu w pędzącą codzienność współczesnemu człowiekowi. Od kilkunastu lat współorganizatorka podróży edukacyjnych do Izraela. Szczęśliwa żona, mama trzech wspaniałych córek.
Anna Chmielecka
Pedagog resocjalizacyjny, doradca chrześcijański. Psychoterapeuta Uzależnień z kilkuletnim doświadczeniem kierowniczym ośrodka terapii krótkoterminowej dla dorosłych. Uczestniczka Kursu Poradnictwa Chrześcijańskiego prowadzonego przez Fundację DE’Ignis, regularnie korzysta z oferty szkoleń dla terapeutów chrześcijańskich. Wieloletnie doświadczenie w zakresie profilaktyki uzależnień i innych zachowań dysfunkcyjnych wśród dzieci i młodzieży, zaangażowana w promocję zachowań prozdrowotnych. Prowadziła krótki autorski program dla więźniów tuż przed zwolnieniem warunkowym w Zakładzie Karnym w Koronowie. Pracuje w Poradni Chrześcijańskiej Ugruntowani przy I Zborze KChB w Warszawie. Doradca chrześcijański.
Monika Seweryn
absolwentka Midwestern Baptist Theological Seminary, Kansas City - Licencjat z Nauk Biblijnych, Magister Edukacji Chrześcijańskiej, Magister Poradnictwa, Magister Teologii na ChAT w Warszawie. Doświadczenie certyfikowane (CIPT) w zakresie terapii zajęciowej oraz psychoterapii ambulatoryjnej dzieci i młodzieży w City Union Mission, Kansas City, MO w USA. Nauczyciel i terapeuta w Chrześcijańskiej szkole Salem Christian School w Chicago, USA. Edukator biblijny dzieci i młodzieży przy okazji kolonii lub zjazdów rodzinnych organizowanych przez zbory KCHB w RP.
Agata Rysiewicz
Pracownik Misji Pokoleń w służbie szkoleniowej. Prowadzi zajęcia metodyczne, dydaktyczne i warsztatowe z nauczycielami szkółek niedzielnych w zborach. W I Zborze KChB w Krakowie pracuje z dziećmi w Szkółce Niedzielnej, Klubie "Uśmiech" oraz na obozach, ewangelizacjach, kongresach współpracując z innymi zborami. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (na kierunku: historia), podyplomowych studiów pedagogiki wczesnoszkolnej oraz Instytutu Katechetycznego w WBST.
Karolina Trusiewicz
Wkrótce
Marcin Owsiejczuk
Pastor III Zboru w Białymstoku, współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei; Kierownik Ogrzewalni dla osób bezdomnych w programie wychodzenia z bezdomności w KDN, Coach, terapeuta uzależnień, duszpasterz i doradca biblijny.
Dawid Muszkiet

Absolwent Politechniki Warszawskiej kierunku Zarządzanie. Sekretarz Komisji Rewizyjnej KChB w latach 2010-2013, Przewodniczący Rady Fundacji Nowa Perspektywa wspierającą wolontariat młodzieżowy i kształtowanie młodych liderów. Facylitator Przywództwa w Big Call - Center od Servant Leadership Poland. Facylitator - trener w Centrum Facylitacji. Trener również w obszarze komunikacji, rozwoju kompetencji przywódczych, organizacji czasu oraz rozwiązań dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim.

Mezhusevi Zutso

Zutso jest absolwentem teologii biblijnej (Th.M, 2015) w Evangelical Theological Seminary, India. Od 2015 roku uczy greki, hebrajskiego i egzegezy Biblii w różnych konserwatywnych seminariach w Indiach i Nepalu, będąc współpracownikiem organizacji CBELT, która zajmuje się tłumaczeniem Biblii i szkoleniem rodzimych tłumaczy Biblii w Południowej Azji.

Rada Seminarium

dr Andrzej Seweryn

Przewodniczący Rady Seminarium. Doktor teologii, publicysta, autor monografii historycznych, pastor-prezbiter Zboru w Szczytnie oraz przewodniczący Rady Okręgu Mazurskiego KChB.

dr Jerzy Rogaczewski

Zastępca Przewodniczącego Rady. Absolwent Acadia University w Halifax, Kanada (2022), Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie (1989) oraz McMaster University w Hamilton, Kanada (1995) oraz prezbiter Pierwszego Zboru w Katowicach.

Piotr Jurago

Od prawie 40 lat zaangażowany w tworzenie Gdyńskiego Zboru. Od 10 lat przewodniczący rady Zboru i od 2 lat pastor pomocniczy. Przedsiębiorca od blisko 30 lat.

Zbigniew Sobczak

Wieloletni wykładowca WBST w początkowych latach jego rozwoju, członek Rady Kościoła, Komisji Prawa, od 24 lat pastor I Zboru KChB w Krakowie.

Paweł Kugler

Absolwent Politechniki Gdańskiej, The Evangelical Institute of Greenville, SC (USA) oraz WBST w Warszawie, a od prawie 20 lat pastor Zboru w Elblągu.

Dawid Bednarczyk

Członek Rady Kościoła, pastor Zboru w Bielsku – Białej, współtwórca Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacji i Kultury. Od lat zaangażowany w budowanie uczniowskiego modelu wspólnoty.

Michał Szlachetka

Pastor w Kościele Chrześcijan Baptystów w Otwocku, którego pasją jest ewangelizacja, uczniostwo i zakładanie nowych wspólnot kościoła.

Rada Naukowa

dr Włodzimierz Tasak
dr Robert Merecz
dr hab. Jan Mironczuk
dr Mateusz Wichary
dr inż. Przemysław Chmielecki