Instytut
Ewangelizacji
i Uczniostwa

Instytut Ewangelizacji i Uczniostwa to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, którego podstawą będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie: Misji i Ewangelizacji – pozyskiwanie naśladowców Chrystusa we współczesnym świecie, Uczniostwa – kształtowania uczniów, Przywództwa – posyłanie do służby.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Misja i Ewangelizacja

 • Biblijne i teologiczne podstawy ewangelizacji i misji.
 • Kultura a chrześcijaństwo.
 • Sztuka komunikacji Ewangelii.
 • Ewangelizacja a zaangażowanie społeczne.

Uczniostwo

 • Osobisty wzrost – duchowa formacja.
 • Życie Jezusa – jak On to robił?
 • Być uczniem i czynić innych uczniami.
 • Uczniostwo – styl życia naśladowcy Jezusa.

Przywództwo

 • Duchowe przywództwo
 • Służba zespołu
 • Prowadzenie małej grupy
 • Biblijne podstawy przywództwa i praktyka

Wykładowcy

 • Daniel Hash Styl życia ucznia
 • Tomasz Terefenko Życie Jezusa
 • Włodzimierz Tasak Kultura a chrześcijanin
 • Henryk Skrzypkowski Ewangelizacja na codzień
 • Piotr Zaremba Wiarygodność Pisma Św.
 • Marek Głodek Higiena rozwoju duchowego
 • Dawid Muszkiet Sztuka komunikacji i dzielenia się ewangelią
 • Wojciech Kowalewski Duchowy rozwój lidera
 • Leszek Wakuła Życie ucznia.
 • PRZEDMIOTY
 • KOSZTY
 • KALENDARIUM

Wykładowcy

 • Daniel Hash Styl życia ucznia
 • Tomasz Terefenko Życie Jezusa
 • Włodzimierz Tasak Kultura a chrześcijanin
 • Henryk Skrzypkowski Ewangelizacja na codzień
 • Piotr Zaremba Wiarygodność Pisma Św.
 • Marek Głodek Higiena rozwoju duchowego
 • Dawid Muszkiet Sztuka komunikacji i dzielenia się ewangelią
 • Wojciech Kowalewski Duchowy rozwój lidera
 • Leszek Wakuła Życie ucznia.

 

Koszt kursu za dwa semestry - 1500 zł bez noclegu i wyżywienia
(możliwość rozłożenia na dwie raty: za pierwszy semestr - koszt 750 zł i za drugi semestr - koszt to 750 zł, płatne z góry – na początku każdego semestru).

Istnieje możliwość ubiegania się o częściowe stypendium na pokrycie kosztów pobytów (5 zjazdów stacjonarnych)

Koszt wyżywienia i noclegu w Radości to 85 zł za dobę.

Zjazd I - 22-23 10.2021 - zjazd stacjonarny
Zjazd II - 26-27.11. 2021 - zjazd online
Zjazd III - 17-18.12.2021 - zjazd stacjonarny
Zjazd IV - 07-08.01.2022 - zjazd online

Zjazd V - 18-19.02.2022 - zjazd stacjonarny
Zjazd VI - 18-19.03.2022 - zjazd online
Zjazd VII - 22-23.04.2022 - zjazd stacjonarny
Zjazd VIII - 27-28.05.2022 - zjazd online
Zjazd IX - 17-18.06.2022 - zjazd stacjonarny (zakończenie)

 

PLAN ZAJĘĆ

Piątek
18.00 - 18.30 –Kolacja
18.30 - 19.30 – Sesja I
19.45 - 21.00 – Sesja II

Sobota
07.15 - 08.00 – Śniadanie
08.00 - 09.30 – Sesja III
09.45 - 11.00 – Sesja IV
11.30 - 13.00 – Sesja V
13.00 - 14.00 – Obiad
14.00 - 15.30 – Sesja VI