KURS JEDNOROCZNY

Instytut Ewangelizacji
i Uczniostwa

Instytut Ewangelizacji i Uczniostwa to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, którego podstawą będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie: Misji i Ewangelizacji – pozyskiwanie naśladowców Chrystusa we współczesnym świecie, Uczniostwa – kształtowania uczniów, Przywództwa – posyłanie do służby.

Opis

Misja i Ewangelizacja

 • Biblijne podstawy ewangelizacji i misji.
 • Ewangelizacja a kultura.
 • Sztuka komunikacji Ewangelii.
 • Ewangelizacja w mieście.
 • Misja i styl życia.

Uczniostwo

 • Osobisty wzrost – duchowa formacja.
 • Życie Jezusa – jak On to robił?
 • Być uczniem i czynić innych uczniami.
 • Uczniostwo jako styl życia naśladowcy Jezusa.

Przywództwo

 • Służebne przywództwo
 • Moc wizji
 • Rozpoznanie darów duchowych
 • Prowadzenie małej grupy
 • Przywództwo w domu i rodzinie

Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa. Czym jest uczniostwo? Jak to działa w praktyce? W jaki sposób Jezus kształtował swoich uczniów? Jak ma się kultura do ewangelizacji? Jak głosić Ewangelię bez strachu? Czym jest służebne przywództwo na wzór Chrystusa? Uczniostwo to nie program, ale styl życia.

Kadra i terminy

W gronie wykładowców spotkasz doświadczonych i przygotowany do wyposażania innych pastorów i nauczycieli takich jak:

 • Marek Głodek
 • Włodzimierz Tasak
 • Piotr Zaremba
 • Henryk Skrzypkowski
 • Tomasz Terefenko
 • Dawid Muszkiet
 • Dan Hash
 • Randy Hacker
 • Bogdan Pszczoła
 • Wojtek Kowalewski
 • Leszek Wakuła
Terminy
 • 27-28.10
 • 17-18.11 (Online)
 • 08-09.12
 • 26-27.01 (Online)
 • 16-17.02
 • 22-23.03 (Online)
 • 26-27.04 (Online)
 • 17-18.05
 • 08.06

Ważne informacje

Koszty

Koszt rocznego kursu bez noclegu i wyżywienia 2250 zł (płatne w 2 ratach) w przypadku zjazdu w WBST opłata za nocleg i wyżywienie wynosi 225 zł.

Istnieje możliwość uzyskania stypendium (na podstawie pisemnej prośby).

Forma zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym, część zjazdów na żywo a część w trybie online. Do wszystkich zajęć uczestnicy otrzymują materiały, z których potem mogą korzystać.

Zajęcia prowadzone są w sposób warsztatowy. Wszyscy wykładowcy są praktykami, a nie tylko teoretykami. Zajęcia wyposażają w praktyczne narzędzia do służby. W ramach zajęć, studenci mają możliwość bezpośrednie interakcji z prowadzącymi zajęcia, oferujemy poza zajęciami relacje uczniowsko-mentorskie, wspieramy po ukończeniu programu w dalszej służbie i osobistym rozwoju absolwentów.