Publikacje

Istnieje możliwość zamówienia poszczególnych pozycji. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

PRZYGOTOWAĆ ŚWIĘTYCH DO DZIEŁA POSŁUGIWANIA…

Księga jubileuszowa 25-lecia Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego

 

Zbiór artykułów, w których autorzy – kadra profesorska, duchowni, studenci, słuchacze – dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z uczelnią w Radości. Mamy do czynienia nie tylko ze świadectwami służby na rzecz placówki, ale także wyraźne dowody na wpływ, jaki wywarła ona na życie i pracę, ale też system wartości wielu ludzi.

 

Rok wydania: 2019 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 216

TOŻSAMOŚĆ, RELIGIA, TOLERANCJA – WYKŁADY FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE, TOM 1

red. Przemysław Chmielecki, Mateusz Wichary 

 

„Jest to pod pewnymi względami praca szczególna, ponieważ inicjuje ona obszar współpracy w nowo powstałej przestrzeni akademickiej Katedry Teologii Systematycznej Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego. Pracownicy tej katedry zdecydowali się podjąć wysiłek wspólnej pracy twórczej nie tylko dla rozwoju nauki, ale także aby wypracować dobry model współpracy i zespołowego eksplorowania nowych przestrzeni poznawczych. Jest to pierwszy tom z tej serii.” – Z Wprowadzenia – Mateusz Wichary, Przemysław Chmielecki.

 

Rok wydania: 2020 | Oficyjna Wydawnicza Vocatio | Liczba stron: 214

WOKÓŁ PROBLEMÓW SEKSUALNOŚCI – WYKŁADY FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE, TOM 2

red. Przemysław Chmielecki, Mateusz Wichary 

 

„Dyskusje nad seksualnością przenikają wiele różnych obszarów, przekraczających zakres wyłącznie akademickich czy kościelnych rozważań. Pobudzają również emocje, dotykając tak osobistych i wrażliwych przekonań jednostek, jak i wielkich, globalnych interesów. Stoją w samym centrum obecnych zmian światopoglądowych i obyczajowych. Niniejszy tom obejmuje większość wystąpień prelegentów konferencji naukowej z cyklu „Ateny i Jerozolima”, która poświęcona była właśnie tematowi: Seksualność człowiek w ujęciach teologicznych i  filozoficznych. Konferencja odbyła się 15-16 września 2019 r. w siedzibie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.” –  z wprowadzenia – Mateusz Wichary, Przemysław Chmielecki.

 

Rok wydania: 2021 | Oficyjna Wydawnicza Vocatio | Liczba stron: 226

BAPTYSTYCZNY PRZEGLĄD TEOLOGICZNY, TOM I-V

kolegium redakcyjne

 

„Baptystyczny Przegląd Teologiczny” jest pierwszym czasopismem naukowym wydawanym w prawie stupięćdziesięcioletniej historii baptyzmu na ziemiach polskich oraz jedynym protestanckim pismem o takim charakterze wydawanym we współczesnej Polsce. Naszym zamysłem jest publikowanie oryginalnych materiałów prezentujących historię, współczesność, teologię i myśl społeczną baptyzmu w Polsce i na świecie.” – z przedmowy Krzysztof Brzechczyn

 

Rok wydania: 2002-2010 | Wydawnictwo uczelniane WBST | Nakład wyczerpany

NA DRODZE DIALOGU

Andrzej Seweryn

 

Jest to pierwszy tom „Monografie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego”. Prezentowana monografia jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej. Autor postanowił opisać stopień ekumenicznego zaangażowania Kościoła Baptystów jako członka Polskiej Rady Ekumenicznej i jednego z jej założycieli. Wraz z publikacją niniejszego tomu środowisko badaczy ruchu ekumenicznego, dziejów i specyfiki polskich Kościołów protestanckich oraz powojennej historii wspólnot religijnych w Polsce otrzymuje cenny przyczynek, który ewidentnie pogłębia naszą wiedzę o tej problematyce.

 

Rok wydania: 2006 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 308

WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE TYPU EWANGELICKO-BAPTYSTYCZNEGO NA TERENIE POLSKI W LATACH 1858-1939

Henryk Ryszard Tomaszewski

 

To drugi tom  „Monografie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego”. Prezentowana monografia jest drukowaną wersją dysertacji doktorskiej. Rozwój badań nad protestantyzmem wolno-kościelnym na ziemiach polskich pogłębił znajomość problematyki ukazanej w niniejszym pionierskim tomie. Praca przynosi obszerny zestaw załączników, zawierających wiele cennych niepublikowanych źródeł, zwłaszcza aktów prawnych i deklaracji teologicznych.

 

Rok wydania: 2006 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 308

HISTORIA STATUSU PRAWNEGO KOŚCIOŁA BAPTYSTYCZNEGO W POLSCE W LATACH 1918-1997

Włodzimierz Tasak

 

To trzeci tom „Monografie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego”. „Książka jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej. Przedmiotem pracy jest ewolucja statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce. Należy przez to rozumieć ukazanie rozwoju norm prawnych stanowionych przez Państwo Polskie dla związków wyznaniowych odnoszących się do tego Kościoła, jak również kształtowanie się przepisów wewnętrznych omawianej wspólnoty religijnej. Mamy tutaj zatem do czynienia ze studium państwowego prawa wyznaniowego, jak i prawa kościelnego.” – ze Wstępu.

 

Rok wydania: 2015 | Wydawnictwo Uczelniane WBST i KChB | Nakład wyczerpany

ANABAPTYŚCI

William R. Estep

 

Klasyczne studium Williama Estepa na temat pierwszych anabaptystów. Książka, w której autor starannie przedstawia wiele osób, będących częścią ruchu anabaptystycznego od jego początków. Jest to dodruk będący odpowiedzią na powtarzające się pytania czytelników o tę książkę.

 

Rok wydania: 2009 (2019) | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 320

LEKSYKON BAPTYSTÓW W POLSCE PO 1945 ROKU

Andrzej Seweryn

 

„Znaczenie leksykonu opracowanego przez dr. Andrzeja Seweryna polega nie tylko na tym, że dokumentuje dzieje polskiego baptyzmu w drugiej połowie XX wieku w oparciu o życie i działalność jego najaktywniejszych członków. Leksykon ten, może stanowić inspirację i zachętę dla innych kościołów w naszym kraju do utrwalenia w podobny sposób pamięci o swoich najwybitniejszych przedstawicielach.” Z recenzji wydawniczej Prof. dr. hab. Karola Karskiego.

 

Rok wydania: 2007 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 320

HISTORIA KOŚCIÓŁA BAPTYSTYCZNEGO W KĘTRZYNIE 1898-2008

Andrzej Seweryn

 

Kolejna książka dr. Andrzeja Seweryna, tym razem historia zboru. Jest to praca oparta na bogatym materiale źródłowym, która pozwala nam poznać dzieje baptyzmu w Kętrzynie. „Ciepło i serdeczność ludzi, którzy tworzą zbór w Kętrzynie. Troska, ofiarność, poświęcenie, gościnność, szacunek – to mocne filary, na których stoi ten zbór. Ze wszech miar zasługuje na swoją monografię” – Włodzimierz Tasak – historyk , rektor WBST

 

Rok wydania: 2008 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 160

DZIEJE KOŚCIÓŁA BAPTYSTYCZNEGO W CHEŁMIE 1910-2010

Andrzej Seweryn

 

„Zbór baptystyczny w Chełmie świętuje swoje setne urodziny i dlatego należy mu się solidne opracowanie swojej historii. Choć informacje o poszczególnych wydarzeniach w zborze wydają się być suche i zdawkowe, to jakże wzruszające i ciekawe są świadectwa niektórych członków tego zboru i samego autora, zamieszczone na końcu książki w postaci aneksów. To jakby „rentgenowskie” prześwietlenie tego, czym ten zbór naprawdę był, jak funkcjonował i jakie wartości w sobie rozwijał.” – Z Przedmowy prezbiter Konstanty Wiazowski

 

Rok wydania: 2010 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 251

PRAWDĘ I POKÓJ MIŁUJCIE – DZIEJE PIERWSZEGO ZBORU BAPTYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 1871-2011

Andrzej Seweryn

 

Jest to kolejna książka dr. Andrzeja Seweryna, opisująca dzieje Pierwszego Zboru w Warszawie. Dzięki żmudnej pracy, autor, dotarł do wielu słabo znanych dotychczas świadectw warszawskich batystów, opracował szeroką i szczegółową syntezę blisko półtorawiekowej obecności tego wyznania w sercu Polski. Jest to nie tylko historia zboru, ale również opis dziejów Warszawy wielowyznaniowej, a także dzieje Kościoła Baptystycznego na ziemiach polskich.

 

Rok wydania: 2011 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 349

BÓG DOTRZYMUJE SŁOWA

Księga jubileuszowa Konstantego Wiazowskiego

 

Książka zawiera gratulacje i życzenia skierowane do prezbitera Konstantego Wiazowskiego z okazji jego 80 urodzin. Ponad to znajduje się w niej dziła biograficzny obejmujący życiorys, wywiad z jubilatem oraz kilkadzisiąt artykułów tematycznie związanych z problematyką bliską Jubilatowi.

 

Rok wydania: 2015 | Wydawnictwo Uczelniane WBST i Wydawnictwo Słowo Prawdy | Liczba stron: 274

PRZY STOLE PAŃSKIM

Konstanty Wiazowski

 

Wieczerza Pańska stanowi ważny, dość często niedoceniany czynnik duchowego wzrostu. W swym opracowaniu autor splata w jedno wiele istotnych wątków ukazując jak ważny jest temat Stołu Pańskiego. Lektura ta będzie dla każdego zachętą i odświeżeniem.

 

Rok wydania: 2014 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 79

CHRZEST ŚWIĘTY – JEGO ZNACZENIE I PRAKTYKA

Konstanty Wiazowski

 

Choć wszystkie Kościoły są zgodne co do tego, że chrzest jest ustanowieniem Pańskim, to jednak bardzo różnie go rozumieją i dokonują. Sam chrzest jaki i sposób jego dokonywania powinien być traktowany poważnie, gdyż decyduje on o charakterze Kościoła. Autor odpowiada na różne zagadnienia związane z chrztem. Jak sam mówi praca ta może być dobrą pomocą zarówno dla katechumenów, kaznodziejów, a także dla osób zainteresowanych omawianym zagadnieniem.

 

Rok wydania: 2005 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 117

WIELKIE MODLITWY W STARYM TESTAMENCIE

Konstanty Wiazowski

 

Modlitwa – jakże wiele już o tym napisano i powiedziano! Ta niewielka książeczka jest zbiorem kazań wygłoszonych na temat modlitw, które znajdujemy w Starym Testamencie. Autor przybliża nam ludzi, którzy zanosili swoje modlitwy do Boga. Niech będą dla nas wzorem i zachętą.

 

Rok wydania: 2016 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 88

PODSTAWOWE ZASADY WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Konstanty Wiazowski

 

Książka ta może stać się podręcznikiem w nauczaniu katechumenów, przewodnikiem w edukacji teologicznej i zachętą do solidniejszych studiów Pisma Świętego. Nie jest to praca naukowa, ma ona raczej charakter publicystyczny, a jej zamiarem jest przybliżenie bogatego dziedzictwa myśli teologicznej.

 

Rok wydania: 2002 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 487

RUCH EWANGELICZNY NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE W XX WIEKU

prof. dr hab. Jan Mironczuk

 

Książka odnosi się do dziejów mniejszościowych wyznań protestanckich praktykujących chrzest wiary (poprzez zanurzenie w wieku dorosłym). Przedstawia sytuację tych wyznań w kolejnych rzeczywistościach polityczno-społecznych – od czasów carskich, poprzez II RP, okres okupacji, komunizmu, po współczesność.

 

Rok wydania: 2015 | Wydawnictwo Uczelniane WBST, Wydawnictwo WSTS, Wydawnictwo Semper | Liczba stron: 362

EWANGELIKALNY PROTESTANTYZM W POLSCE U PROGU XXI STULECIA

pod red. prof. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego

 

Wspólnym staraniem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie i Wydawnictwa Credo w Katowicach ukazała się praca zbiorowa. Jest ona pokłosiem cieszącego się dużym zainteresowaniem sympozjum naukowego z października 2003 r. poświęconego tematowi: Ewangelikalizm polski – jaka czeka go przyszłość? Jej współautorami są pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich, profesjonalnie zajmujący się tytułową tematyką.

 

Rok wydania: 2002 | Wydawnictwo Uczelniane WBST, Wydawnictwo Credo | Liczba stron: 170

MISJA W POLSCE JAKO PROBLEM MIĘDZYKOŚCIELNY

pod red. prof. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego

 

Choć wielu chrześcijan poważnie traktuje nakaz misyjny zawarty w Ewangelii, to nie ma jednak między nimi pełnej zgody co do pojmowania istoty misji, jej metod, a czasem i zasadności w kraju o takich tradycjach chrześcijańskich jak Polska. Powyższa tematyka stanowiła element dyskusji odbytej w ramach sympozjum zorganizowanego w 2004 r. w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Toczyła się ona wokół referatów wygłoszonych przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych i wyznaniowych, stanowiących substancję tej publikacji.

 

Rok wydania: 2006 | Wydawnictwo Uczelniane WBST, Wydawnictwo Credo | Liczba stron: 130

EWANGELIA ZAWARTA W ŚWIĘTACH IZRAELA

Victor Buksbazen

 

Książka ta wprowadza czytelnika w świat bogatej starożytnej obrzędowości żydowskiej, związanej z głównymi świętami judaizmu. Mistrzowsko opisuje ich konotacje z osobą i dziełem Jezusa Chrystusa, którego święta Izraela zapowiadają, naświetla ich przydatność dla rozumienia Nowego testamentu i samej Ewangelii.

 

Rok wydania: 2005 | Wydawnictwo Uczelniane WBST | Liczba stron: 92