Publikacje seminarium

Jeśli jesteś zainteresowany/a kupnem jednej z poniższych pozycji, skontaktuj się z nami.

biuro@wbst.edu.pl
Przygotować świętych do dzieła posługiwania
red. dr hab. Jan Mironczuk

Księga jubileuszowa 25-lecia Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego.

Zbiór artykułów, w których autorzy – kadra profesorska, duchowni, studenci, słuchacze – dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z uczelnią w Radości. Mamy do czynienia nie tylko ze świadectwami służby na rzecz placówki, ale także wyraźne dowody na wpływ, jaki wywarła ona na życie i pracę, ale też system wartości wielu ludzi.

Wydawnictwo
Uczelniane WBST


Rok wydania: 2019
Liczba stron: 216
Z Chrystusem przez pokolenia - Monografia Zboru w Katowicach.
dr Andrzej Seweryn
Z serii Monografie WBST ukazała się kolejna, czwarta już pozycja. Jej autorem jest prezb. dr Andrzej Seweryn, były rektor WBST, autor cenionych monografii zborów KChB w Chełmie, Kętrzynie i Warszawie. Tym razem swojej historii doczekał się zbór w Katowicach, najważniejsza społeczność baptystyczna na Górnym Śląsku.
 
Wydawnictwo
Uczelniane WBST

Rok wydania: 2022

Duszpasterstwo wobec osób umierających - perspektywa baptystyczna
Aliaksei Alsheuski
Autor jest pastorem Kościoła baptystycznego. Przez kilkanaście lat na Białorusi  zajmował się opieką duchową nad osobami umierającymi. Książka składa się z trzech zasadniczych rozdziałów: 1/ problem śmierci w różnych religiach, 2/ etapy umierania wg psychologii, 3/ praktyczny poradnik dla osób opiekujących się ludźmi śmiertelnie chorymi/umierającymi – to najcenniejsza część książki, jako że odnosi się do doświadczeń Autora z okresu wspomnianej działalności.
Wydawnictwo
Uczelniane WBST

Rok wydania: 2023

Tożsamość, religia, tolerancja
red. dr Mateusz Wichary, dr Przemysław Chmielecki

Wykłady Filozoficzno-Teologiczne, Tom 1 „Jest to pod pewnymi względami praca szczególna, ponieważ inicjuje ona obszar współpracy w nowo powstałej przestrzeni akademickiej Katedry Teologii Systematycznej Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego. Pracownicy tej katedry zdecydowali się podjąć wysiłek wspólnej pracy twórczej nie tylko dla rozwoju nauki, ale także aby wypracować dobry model współpracy i zespołowego eksplorowania nowych przestrzeni poznawczych. Jest to pierwszy tom z tej serii.” – z Wprowadzenia – M. Wichary, P. Chmielecki.

Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Rok wydania: 2020
Liczba stron: 214

Wokół problemów seksualności
red. dr Mateusz Wichary, dr Przemysław Chmielecki

Wykłady Filozoficzno-Teologiczne, Tom 2 „Dyskusje nad seksualnością przenikają wiele różnych obszarów, przekraczających zakres wyłącznie akademickich czy kościelnych rozważań. Pobudzają również emocje, dotykając tak osobistych i wrażliwych przekonań jednostek, jak i wielkich, globalnych interesów. Stoją w samym centrum obecnych zmian światopoglądowych i obyczajowych. Niniejszy tom obejmuje większość wystąpień prelegentów konferencji naukowej z cyklu „Ateny i Jerozolima”, która poświęcona była właśnie tematowi: Seksualność człowiek w ujęciach teologicznych i  filozoficznych. Konferencja odbyła się 15-16 września 2019 r. w siedzibie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.” –  z wprowadzenia – M. Wichary, P. Chmielecki.

Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Rok wydania: 2021
Liczba stron: 226

Baptystyczny Przegląd Teologiczny (I-V)

„Baptystyczny Przegląd Teologiczny” jest pierwszym czasopismem naukowym wydawanym w prawie stupięćdziesięcioletniej historii baptyzmu na ziemiach polskich oraz jedynym protestanckim pismem o takim charakterze wydawanym we współczesnej Polsce. Naszym zamysłem jest publikowanie oryginalnych materiałów prezentujących historię, współczesność, teologię i myśl społeczną baptyzmu w Polsce i na świecie.” – z przedmowy Krzysztof Brzechczyn

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2002-2010
Liczba stron:

Nakład wyczerpany

Baptystyczny Przegląd Teologiczny (VI)

„Z wielką przyjemnością przekazujemy kolejny numer „Baptystycznego Przeglądu Teologicznego” (BPT). Mimo około 10-letniej przerwy miedzy poprzednim numerem a obecnym, postanowiliśmy, że niniejszy tom nie rozpocznie od nowa serii „Przeglądu”, ale że będzie kontynuacją poprzednich tomów”. – Robert J. Merecz. W obecnym numerze wszystkie artykuły wyszły spod piór wykładowców WBST. Został on podzielony na pięć działów: Biblistyka, Historia Kościoła, Chrześcijaństwo a filozofia, Teologia praktyczna oraz ostatni dział Z życia WBST.

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2021
Liczba stron: 120

Na drodze dialogu
dr Andrzej Seweryn

Jest to pierwszy tom „Monografie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego”. Prezentowana monografia jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej. Autor postanowił opisać stopień ekumenicznego zaangażowania Kościoła Baptystów jako członka Polskiej Rady Ekumenicznej i jednego z jej założycieli. Wraz z publikacją niniejszego tomu środowisko badaczy ruchu ekumenicznego, dziejów i specyfiki polskich Kościołów protestanckich oraz powojennej historii wspólnot religijnych w Polsce otrzymuje cenny przyczynek, który ewidentnie pogłębia naszą wiedzę o tej problematyce.

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2006
Liczba stron: 308

Wspólnoty chrześcijańskie typu ewangeliczno-baptystycznego na terenie Polski w latach 1858-1939
dr Henryk Ryszard Tomaszewski

To drugi tom  „Monografie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego”. Prezentowana monografia jest drukowaną wersją dysertacji doktorskiej. Rozwój badań nad protestantyzmem wolno-kościelnym na ziemiach polskich pogłębił znajomość problematyki ukazanej w niniejszym pionierskim tomie. Praca przynosi obszerny zestaw załączników, zawierających wiele cennych niepublikowanych źródeł, zwłaszcza aktów prawnych i deklaracji teologicznych.

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2006
Liczba stron: 308

Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997
dr Włodzimierz Tasak

To trzeci tom „Monografie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego”. „Książka jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej. Przedmiotem pracy jest ewolucja statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce. Należy przez to rozumieć ukazanie rozwoju norm prawnych stanowionych przez Państwo Polskie dla związków wyznaniowych odnoszących się do tego Kościoła, jak również kształtowanie się przepisów wewnętrznych omawianej wspólnoty religijnej. Mamy tutaj zatem do czynienia ze studium państwowego prawa wyznaniowego, jak i prawa kościelnego.” – ze Wstępu.

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2015
Liczba stron: 340

 

Anabaptyści
William R. Estep

Trzecie wydanie (z roku 2019) zostało w znacznym stopniu poprawione i rozszerzone w oparciu o liczne źródła anabaptystyczne, które ujrzały światło dzienne dopiero w ostatnim półwieczu, jak też przy pomocy wielu monografii oraz licznych ostatnio opublikowanych badań naukowych na temat anabaptyzmu. Porównując te materiały Estep kwestionuje wiele tendencyjnych i stronniczych przekonań współczesnych historyków, zajmujących się szesnastowiecznym anabaptyzmem i proponuje nowe podejście do tego historycznego ruchu, któremu zawdzięczamy powszechnie akceptowane dzisiaj pojęcie wolności religijnej.

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2009 
Liczba stron: 320

 

Leksykon baptystów w Polsce po 1945 roku
dr Andrzej Seweryn

„Znaczenie leksykonu opracowanego przez dr. Andrzeja Seweryna polega nie tylko na tym, że dokumentuje dzieje polskiego baptyzmu w drugiej połowie XX wieku w oparciu o życie i działalność jego najaktywniejszych członków. Leksykon ten, może stanowić inspirację i zachętę dla innych kościołów w naszym kraju do utrwalenia w podobny sposób pamięci o swoich najwybitniejszych przedstawicielach.” Z recenzji wydawniczej Prof. dr. hab. Karola Karskiego.

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2007 
Liczba stron: 320

Historia Kościoła Baptystycznego w Kętrzynie (1898-2008)
dr Andrzej Seweryn

Kolejna książka dr. Andrzeja Seweryna, tym razem historia zboru. Jest to praca oparta na bogatym materiale źródłowym, która pozwala nam poznać dzieje baptyzmu w Kętrzynie. „Ciepło i serdeczność ludzi, którzy tworzą zbór w Kętrzynie. Troska, ofiarność, poświęcenie, gościnność, szacunek – to mocne filary, na których stoi ten zbór. Ze wszech miar zasługuje na swoją monografię” – Włodzimierz Tasak – historyk, rektor WBST

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2008 
Liczba stron: 160

Dzieje Kościoła Baptystycznego w Chełmie (1910-2010)
dr Andrzej Seweryn

„Zbór baptystyczny w Chełmie świętuje swoje setne urodziny i dlatego należy mu się solidne opracowanie swojej historii. Choć informacje o poszczególnych wydarzeniach w zborze wydają się być suche i zdawkowe, to jakże wzruszające i ciekawe są świadectwa niektórych członków tego zboru i samego autora, zamieszczone na końcu książki w postaci aneksów. To jakby „rentgenowskie” prześwietlenie tego, czym ten zbór naprawdę był, jak funkcjonował i jakie wartości w sobie rozwijał.” – Z przedmowy prezbiter Konstanty Wiazowski

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2010 
Liczba stron: 251

Prawdę i pokój miłujcie - Dzieje Pierwszego Zboru Baptystycznego w Warszawie (1871-2011)
dr Andrzej Seweryn

Jest to kolejna książka dr. Andrzeja Seweryna, opisująca dzieje Pierwszego Zboru w Warszawie. Dzięki żmudnej pracy, autor, dotarł do wielu słabo znanych dotychczas świadectw warszawskich batystów, opracował szeroką i szczegółową syntezę blisko półtorawiekowej obecności tego wyznania w sercu Polski. Jest to nie tylko historia zboru, ale również opis dziejów Warszawy wielowyznaniowej, a także dzieje Kościoła Baptystycznego na ziemiach polskich.

Wydawnictwo Uczelniane WBST

Rok wydania: 2011 
Liczba stron: 349

Bóg dotrzymuje Słowa
Księga jubileuszowa prezb. Konstantego Wiazowskiego
Wielu autorów

Książka zawiera gratulacje i życzenia skierowane do prezbitera Konstantego Wiazowskiego z okazji jego 80 urodzin. Ponad to znajduje się w niej dziła biograficzny obejmujący życiorys, wywiad z jubilatem oraz kilkadzisiąt artykułów tematycznie związanych z problematyką bliską Jubilatowi.

Wydawnictwo Uczelniane WBST i Wydawnictwo Słowo Prawdy

Rok wydania: 2015
Liczba stron: 274

Przy Stole Pańskim
Konstanty Wiazowski

Wieczerza Pańska stanowi ważny, dość często niedoceniany czynnik duchowego wzrostu. W swym opracowaniu autor splata w jedno wiele istotnych wątków ukazując jak ważny jest temat Stołu Pańskiego. Lektura ta będzie dla każdego zachętą i odświeżeniem.

Wydawnictwo Uczelniane WBST 

Rok wydania: 2014
Liczba stron: 79

Przy Stole Pańskim
Konstanty Wiazowski

Choć wszystkie Kościoły są zgodne co do tego, że chrzest jest ustanowieniem Pańskim, to jednak bardzo różnie go rozumieją i dokonują. Sam chrzest jaki i sposób jego dokonywania powinien być traktowany poważnie, gdyż decyduje on o charakterze Kościoła. Autor odpowiada na różne zagadnienia związane z chrztem. Jak sam mówi praca ta może być dobrą pomocą zarówno dla katechumenów, kaznodziejów, a także dla osób zainteresowanych omawianym zagadnieniem.

Wydawnictwo Uczelniane WBST 

Rok wydania: 2005
Liczba stron: 117

Przy Stole Pańskim
Konstanty Wiazowski

Modlitwa – jakże wiele już o tym napisano i powiedziano! Ta niewielka książeczka jest zbiorem kazań wygłoszonych na temat modlitw, które znajdujemy w Starym Testamencie. Autor przybliża nam ludzi, którzy zanosili swoje modlitwy do Boga. Niech będą dla nas wzorem i zachętą.

Wydawnictwo Uczelniane WBST 

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 88

Podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej
Konstanty Wiazowski

Książka ta może stać się podręcznikiem w nauczaniu katechumenów, przewodnikiem w edukacji teologicznej i zachętą do solidniejszych studiów Pisma Świętego. Nie jest to praca naukowa, ma ona raczej charakter publicystyczny, a jej zamiarem jest przybliżenie bogatego dziedzictwa myśli teologicznej.

Wydawnictwo Uczelniane WBST 

Rok wydania: 2002
Liczba stron: 487

Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX w.
dr hab. Jan Mironczuk

Książka odnosi się do dziejów mniejszościowych wyznań protestanckich praktykujących chrzest wiary (poprzez zanurzenie w wieku dorosłym). Przedstawia sytuację tych wyznań w kolejnych rzeczywistościach polityczno-społecznych – od czasów carskich, poprzez II RP, okres okupacji, komunizmu, po współczesność.

Wydawnictwa: WBST, WSTS i Semper

Rok wydania: 2015
Liczba stron: 487

Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia
pod red. prof. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego

Wspólnym staraniem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie i Wydawnictwa Credo w Katowicach ukazała się praca zbiorowa. Jest ona pokłosiem cieszącego się dużym zainteresowaniem sympozjum naukowego z października 2003 r. poświęconego tematowi: Ewangelikalizm polski – jaka czeka go przyszłość? Jej współautorami są pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich, profesjonalnie zajmujący się tytułową tematyką.

Wydawnictwo Uczelniane WBST i Wydawnictwo Credo

Rok wydania: 2002
Liczba stron: 170

Misja w Polsce jako problem międzykościelny
pod red. prof. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego

Choć wielu chrześcijan poważnie traktuje nakaz misyjny zawarty w Ewangelii, to nie ma jednak między nimi pełnej zgody co do pojmowania istoty misji, jej metod, a czasem i zasadności w kraju o takich tradycjach chrześcijańskich jak Polska. Powyższa tematyka stanowiła element dyskusji odbytej w ramach sympozjum zorganizowanego w 2004 r. w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Toczyła się ona wokół referatów wygłoszonych przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych i wyznaniowych, stanowiących substancję tej publikacji.

Wydawnictwo Uczelniane WBST i Wydawnictwo Credo

Rok wydania: 2006
Liczba stron: 130

Ewangelia zawarta w świętach Izraela
Victor Buksbazen

Książka ta wprowadza czytelnika w świat bogatej starożytnej obrzędowości żydowskiej, związanej z głównymi świętami judaizmu. Mistrzowsko opisuje ich konotacje z osobą i dziełem Jezusa Chrystusa, którego święta Izraela zapowiadają, naświetla ich przydatność dla rozumienia Nowego testamentu i samej Ewangelii.

Wydawnictwo Uczelniane WBST 

Rok wydania: 2005
Liczba stron: 92