KURS JEDNOROCZNY

Instytut Greki Antycznej

Po ukończeniu kursu studenci będą przygotowani do samodzielnej płynnej lektury poszczególnych części Nowego Testamentu bez potrzeby korzystania z leksykonów lub interlinii, oraz wyposażeni w umiejętności pozwalające na dalszą samodzielną naukę dążącą do lektury całości Nowego Testamentu.

Opis

Kurs bazuje na komunikatywnej i immersyjnej metodzie nauki języka, określanej też mianem metody naturalnej lub bezpośredniej. Metoda ta polega na uczeniu się języka w języku docelowym, to znaczy, że studenci uczą się greckiego w języku greckim a nie w języku angielskim czy polskim. Studenci zostaną przeszkoleni w zakresie słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku greckim Koine i Attyckim. Kurs obejmie wszystkie podstawowe aspekty Greki Koine wymagane do opanowania umiejętności samodzielnego czytania Nowego Testamentu i Septuaginty (LXX).

Wykładowcy

Główny wykładowca:
Mezhusevi Zutso

Zutso jest absolwentem teologii biblijnej (Th.M, 2015) w Evangelical Theological Seminary, India. Od 2015 roku uczy greki, hebrajskiego i egzegezy Biblii w różnych konserwatywnych seminariach w Indiach i Nepalu, będąc współpracownikiem organizacji CBELT, która zajmuje się tłumaczeniem Biblii i szkoleniem rodzimych tłumaczy Biblii w Południowej Azji.

Ważne informacje

Koszty

Koszt: 2000 zł
(obejmuje koszt wszystkich materiałów dydaktycznych, nie obejmuje kosztu zakwaterowania i wyżywienia podczas zjazdów w Radości)

Terminy spotkań

6–7 października: Pierwsze spotkanie online: Pozostałe spotkania online zostaną ustalone osobno, ponieważ uczniowie zostaną podzieleni na mniejsze grupy. Sesje online będą miały głównie charakter korepetycji i osobistego mentoringu. Zostaną ustalone indywidualnie, zgodnie z wygodą kursantów, w miarę postępów kursu.

Sesje w Radości, w WBST
Sesja 1: 27–29 października
Sesja 2: 17–19 listopada
Sesja 3: 15–17 grudnia
Sesja 4: 26–28 stycznia
Sesja 5: 16–18 lutego
Sesja 6: 22–24 marca
Sesja 7: 19–21 kwietnia
Sesja 8: 17–19 maja