Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy

Po wysłaniu formularza do nas będziemy w kontakcie z Tobą!

    Informujemy, że Administratorem danych osobowych w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t. ze zm.) jest Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie przy ul. Szczytnowskiej 35-39. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby realizacji procesu rekrutacji i przebiegu studiów, jak też w celach archiwalnych. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 j.t. ze zm.) w związku z trybem i warunkami rekrutacji ustalonymi przez Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie.