Rekrutacja 2023/2024

Wyślij do nas swoje wstępne zgłoszenie, będziemy w kontakcie z Tobą!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji, postępowania rekrutacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu kursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t. ze zm.), a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie.

  Oferta 2023/2024

  Studia licencjackie

  3–letnie studia licencjackie lub roczne studia uzupełniające dla zainteresowanych służbą pastorską, ale też wszystkich, którym leży na sercu budowanie Królestwa Bożego w jakiejkolwiek formie w zgodzie ze swoim powołaniem. 720 godzin zajęć prowadzonych przez cenionych znawców swoich dziedzin: biblistyki, dogmatyki, języków biblijnych, historii, filozofii, duszpasterstwa, misji, uczniostwa i innych.

  Biblistyka

  Instytut Studiów Biblijnych to solidny kurs dający dobrą orientację na poziomie akademickim w fascynującym świecie biblistyki: kulturowej przeszłości i religijnej różnorodności Bliskiego Wschodu oraz zdumiewającego bogactwa biblijnego objawienia i sposobów na jego zrozumienie dla zainteresowanych rozwojem w dziedzinie biblistyki, służeniem poprzez prowadzenie grup biblijnych, nauczaniem w zborze.

  Katechetyka

  Instytut Katechetyczno-Pedagogiczny im. L. i K. Bednarczyków dla zainteresowanych służbą wśród dzieci w Kościele proponuje trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie katechetyki (dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne) oraz pedagogiczno-katechetycznym nadające kwalifikacje pedagogiczne (dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych).

  Poradnictwo biblijne

  Instytut Poradnictwa Biblijnego (roczny kurs) to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności na trzech polach: duszpasterstwie, poradnictwie i warsztatach.

  Ewangelizacja i uczniostwo

  Instytut Ewangelizacji i Uczniostwa to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, którego podstawą będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie: Misji i Ewangelizacji – pozyskiwanie naśladowców Chrystusa we współczesnym świecie, Uczniostwa – kształtowania uczniów, Przywództwa – posyłanie do służby.

  NOWOŚĆ!

  Studium pastoralne

  Nasze nowe roczne studia skierowane są do ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie służby w kościele jako członkowie rad zborowych lub liderzy służb, nie mający jednak formalnego wykształcenia teologicznego. Przygotowaliśmy dla nich spójne roczne studia z dziedziny przywództwa, mogące być przepustką do ordynacji pastorskiej.

  NOWOŚĆ!

  Instytut Greki Antycznej

  Instytut Greki Antycznej oferuje roczny kurs starożytnej Greki. Po ukończeniu kursu studenci będą przygotowani do samodzielnej płynnej lektury części Nowego Testamentu bez potrzeby korzystania z leksykonów lub interlinii, oraz wyposażeni w umiejętności pozwalające na dalszą samodzielną naukę dążącą do lektury całości Nowego Testamentu.

  Instytut Polsko-Ukraiński

  Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny to roczne studia oferujące zajęcia z zakresu biblistyki, teologii, poradnictwa biblijnego, historii Kościoła (z możliwością dodawania kolejnych przedmiotów w następnych latach).

  Wykłady fakultatywne

  Nie musisz zapisywać się na studia lub kurs! Wykłady fakultatywne to oferta dla każdego zainteresowanego tematyką biblijną i teologiczną. Do wyboru cykl wykładów – prowadzonych przez internet na wskazany temat, np. z dziedziny poradnictwa duchowego, albo biblistyki starotestamentowej.

  Apologetyka

  Instytut Apologetyki to roczny projekt edukacyjny zorganizowany przez Katedrę Teologii Systematycznej WBST przeznaczony dla osób pragnących pogłębić swą wiedzę i rozwinąć umiejętności obrony wiary chrześcijańskiej.

  ZAWIESZONY w roku akademickim 2023/2024
  Zakwaterowanie i wyżywienie

  Na miejscu oferujemy zakwaterowanie w wygodnych warunkach oraz całodzienne wyżywienie. Jest naprawdę dobre, ale nie ma ryzyka – jeśli zjesz z dużo, wokół ośrodka w Radości rozciągają się przepiękne lasy dające możliwość spalenia tych kalorii i zimą, i latem. Z dala od wielkomiejskiego zgiełku (i spalin), znajdziesz tu atmosferę potwierdzającą nasze hasło:
  Radość studiowania.