Studia
licencjackie

3-letnie studia licencjackie bądź studia uzupełniające dla zainteresowanych służbą pastorską, ale także dla wszystkich, którym leży na sercu budowanie Królestwa Bożego w jakiejkolwiek formie zgodnej z nowotestamentowym powołaniem.

720 godzin zajęć prowadzonych przez cenionych znawców swoich dziedzin: biblistyki, dogmatyki, języków biblijnych, historii, filozofii, duszpasterstwa, misji, uczniostwa i innych.

Studia odbywają się w formule hybrydowej łącząc zalety klasycznych studiów stacjonarnych (zaocznych) oraz studiów online przez platformę Moodle.

Studia licencjackie z teologii baptystycznej

Program skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zgłębić naukę Pisma Świętego i rzetelnie przygotować się do służby. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu biblistyki, teologii systematycznej, historii kościoła, teologii praktycznej, kształtowanie formacji duchowej i uwrażliwienie na wyzwania życia społecznego.

Studia uzupełniające licencjackie

Drugi program to studia skierowane do absolwentów szkół biblijnych, które nie nadają tytułu licencjata. Uzupełnienie różnic programowych umożliwia studentowi uzyskanie tytułu licencjata.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA (wszystkie programy):

 • Wypełnienie i przesłanie do WBST formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.
 • Uzyskanie rekomendacji pastora lub lidera zboru.
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest uzyskanie zaliczenia przedmiotów przewidzianych w programie studiów i obrona pracy licencjackiej. Dyplom licencjata uprawnia do kontynuowania edukacji na poziomie studiów magisterskich.

Sesje studiów odbywają się cyklicznie (8 zjazdów w Radości, 6 zjazdów online), według ustalonego kalendarium na każdy rok akademicki, w blokach 20-godzinnych, od piątku wieczorem do niedzielnego popołudnia.

OPIEKUN DUCHOWY

Od roku akademickiego 2022/2023 dla nowych studentów wprowadzamy obowiązek posiadania opiekuna duchowego (dojrzałego chrześcijanina, nie musi być pastorem). Student może wybrać go sam (przedstawiając Seminarium do akceptacji) lub zwrócic się do nas o wyznaczenie. Po więcej informacji na ten temat proszę do nas pisać

PRZEDMIOTY w roku akademickim 2022/2023:

 1. Wstęp do Starego Testamentu dr Robert Merecz
 2. Przegląd ksiąg Starego Testamentu dr Robert Merecz
 3. Egzegeza Starego Testamentu dr Robert Merecz
 4. Język hebrajski dr Robert Merecz
 5. Historia Kościoła dr Włodzimierz Tasak
 6. Wstęp do teologii protestanckiej dr Mateusz Wichary / mgr Samuel Skrzypkowski
 7. Dogmatyka dr Mateusz Wichary / mgr Samuel Skrzypkowski
 8. Wiedza o baptyźmie dr Mateusz Wichary / mgr Samuel Skrzypkowski
 9. Ewangelie i Dzieje Apostolskie mgr Tomasz Terefenko
 10. Listy św. Pawła dr Piotr Zaremba
 11. Pozostałe listy Nowego Testamentu mgr Tomasz Terefenko
 12. Homiletyka dr Robert Miksa
 13. Hermeneutyka dr Robert Miksa
 14. Język grecki dr Janusz Kucharczyk
 15. Filozofia dr Janusz Kucharczyk / dr inż. Przemysław Chmielecki
 16. Etyka dr Janusz Kucharczyk / dr inż. Przemysław Chmielecki
 17. Logika dr Janusz Kucharczyk / dr inż. Przemysław Chmielecki
 18. Kościoły w Polsce dr hab. Jan Mironczuk
 19. Wyznania niechrześcijańskie dr hab. Jan Mironczuk
 20. Ewangelizacja i misja dr Wojciech Kowalewski
 21. Katechetyka mgr Michał Stępień
 22. Muzyka w Kościele mgr Janusz Ciepliński
 23. Teologia duchowości mgr Gustaw Cieślar
 24. Praktyka pracy pastorskiej prezb. Marek Głodek
 25. Metodyka pracy naukowej dr hab. Jan Mironczuk
 26. Seminarium licencjackie dr hab. Jan Mironczuk / dr inż. Przemysław Chmielecki

wkrtótce

Studia licencjackie 3-letnie: 3000 zł za rok.

Opłata za zakwaterowanie wynosi 1520 zł za rok (w tym posiłki + nocleg).