3-LETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie

3-letnie studia licencjackie bądź studia uzupełniające dla zainteresowanych służbą pastorską, ale także dla wszystkich, którym leży na sercu budowanie Królestwa Bożego w jakiejkolwiek formie zgodnej z nowotestamentowym powołaniem.

Opis

720 godzin zajęć prowadzonych przez cenionych znawców swoich dziedzin: biblistyki, dogmatyki, języków biblijnych, historii, filozofii, duszpasterstwa, misji, uczniostwa i innych.

Studia odbywają się w formule hybrydowej łącząc zalety klasycznych studiów stacjonarnych (zaocznych) oraz studiów online przez platformę Moodle.

Studia licencjackie z teologii baptystycznej

Program skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zgłębić naukę Pisma Świętego i rzetelnie przygotować się do służby. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu biblistyki, teologii systematycznej, historii kościoła, teologii praktycznej, kształtowanie formacji duchowej i uwrażliwienie na wyzwania życia społecznego.

Studia uzupełniające licencjackie

Drugi program to studia skierowane do absolwentów szkół biblijnych, które nie nadają tytułu licencjata. Uzupełnienie różnic programowych umożliwia studentowi uzyskanie tytułu licencjata.

Przedmioty

Przedmioty podczas studiów licencjackich:

 • Wstęp do Starego Testamentu
 • Przegląd ksiąg Starego Testamentu
 • Egzegeza Starego Testamentu
 • Język hebrajski
 • Historia Kościoła
 • Wstęp do teologii protestanckiej
 • Dogmatyka
 • Wiedza o baptyźmie
 • Ewangelie i Dzieje Apostolskie
 • Listy św. Pawła
 • Pozostałe listy Nowego Testamentu
 • Homiletyka
 • Hermeneutyka
 • Język grecki
 • Filozofia
 • Etyka
 • Logika
 • Kościoły w Polsce
 • Wyznania niechrześcijańskie
 • Ewangelizacja i misja
 • Katechetyka
 • Muzyka w Kościele
 • Teologia duchowości
 • Praktyka pracy pastorskiej
 • Metodyka pracy naukowej
 • Seminarium licencjackie

Ważne informacje

Warunki przyjęcia
 • Wypełnienie i przesłanie do WBST formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.
 • Uzyskanie rekomendacji pastora lub lidera zboru.
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest uzyskanie zaliczenia przedmiotów przewidzianych w programie studiów i obrona pracy licencjackiej. Dyplom licencjata uprawnia do kontynuowania edukacji na poziomie studiów magisterskich.

OPIEKUN DUCHOWY

Od roku akademickiego 2022/2023 dla nowych studentów wprowadzamy obowiązek posiadania opiekuna duchowego (dojrzałego chrześcijanina, nie musi być pastorem). Student może wybrać go sam (przedstawiając Seminarium do akceptacji) lub zwrócic się do nas o wyznaczenie. Po więcej informacji na ten temat proszę do nas pisać

Koszty

Studia licencjackie 3-letnie: 3400 zł za rok.

Opłata za zakwaterowanie wynosi 220 zł za zjazd.

Forma zajęć

Sesje studiów odbywają się cyklicznie (8 zjazdów w Radości, 6 zjazdów online), według ustalonego kalendarium na każdy rok akademicki, w blokach 20-godzinnych, od piątku wieczorem do niedzielnego popołudnia.