KURS JEDNOROCZNY

Instytut Studiów Pastoralnych

Nasze nowe roczne studia są skierowane dla osób, które mają wieloletnie doświadczenie służby w kościele, jako liderzy służb, bądź członkowie rad zborowych, ale nie mają formalnego wykształcenia teologicznego.

Przygotowaliśmy dla nich spójne roczne studia z dziedziny przywództwa zborowego, stwarzające także przepustkę do ordynacji pastorskiej.

Opis

Studia te obejmują zajęcia z dziedziny teologii, duszpasterstwa, kaznodziejstwa i nauczania, zarządzania zborem i historii dając ich uczestnikom kompetencje potrzebne w prowadzonej przez nich służbie. Szczególnie w zborach, które nie mają pastora. Jest to zarówno sposób na prowadzenie pracy w zborze w czasie oczekiwania na etatowego pastora, jak i w sytuacji, kiedy zbór chce ją prowadzić w oparciu o siły swoich liderów pracujących zawodowo poza Kościołem.
Wszystkie przedmioty będą więc prowadzone z dużym naciskiem na praktyczność przekazywanej wiedzy, która była weryfikowana podczas wielu lat służby w Kościele.

Daty i wykładowcy

Wykłady prowadzą kompetentni wykładowcy WBST, jednocześnie będący doświadczonymi pastorami, znającymi dobrze realia i potrzeby pracy w zborze.

Terminy zjazdów

2023
23 września
14 października (online)
28 października
18 listopada (online)
9 grudnia

2024
6 stycznia (online)
17 lutego
9 marca (online)
13 kwietnia (online)
18 maja
8 czerwca

Ważne informacje

Koszty

Koszt: 1500 złotych

Forma zajęć

Plan zjazdów przygotowaliśmy w taki sposób, aby studia te były do pogodzenia zarówno z pracą zawodową, służbą w zborze, jak i obowiązkami rodzinnymi. Przewidujemy sześć zjazdów w Radości oraz sześć zjazdów online, kiedy nie trzeba opuszczać domu. Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty, tak, aby wszystkie niedziele pozostały wolne od dodatkowych zajęć.