1-3 – 120 zł za jeden cykl
4-8 – 100 zł za jeden cykl
8-… - 80 zł za jeden cykl

Cykl - to jeden temat obejmujący 4 wykłady.
Nr konta do wpłat to: 09 1090 1753 0000 0001 1684 2251
Z dopiskiem „wykłady”.

Wykłady fakultatywne

Oferta dla każdego zainteresowanego tematyką biblijną i teologiczną, ale nie chcących podjąć studiów bądź rozpoczęcia kursu. Można wybrać cykl wykładów, także więcej niż jeden temat. Wszystkie są prowadzone przez internet, a dostęp do nich dostają Państwo na bieżąco.

Cały cykl obejmuje 4 spotkania, z których każde składa się z 90-minutowego wykładu, prowadzonego przez kompetentnych nauczycieli i specjalistów WBST w swoich dziedzinach.

Słuchasz kiedy chcesz i ile chcesz!

08.00

09.30

Septuaginta (PZ)

Współczesny człowiek a pierwsze rozdziały Biblii (PG)

 

Teologia biblijna (SS)

09.45

11.15

Język grecki (PZ)

Historia, kultura i literatura okresu międzytestamentowego (PG)

Kościoły domowe (RH)

Czym jest kościół? / Eklezjologia (SS)

11.30

13.00

Literatura hebrajska a rozumienie Biblii (PZ)

Wybrane zagadnienia postmodernizmu (PC)

Rozumienie kultur i światopoglądów (RH)

Soteriologia. Co naprawdę wydarzyło się na krzyżu? (SS)

14.00

15.30

Listy Apostoła Pawła -wybrane zagadnienia (PZ)

Sztuka argumentacji w praktyce (PC)

Walka duchowa (RH)

 

15.45

17.15

Egzegeza Nowego Przymierza -wybrane zagadnienia (PZ)

Stoicyzm dla początkujących (PC)

Przywództwo (DM)

 

17.30

19.00

Wybrane zagadnienia kultury współczesnej w świetle Pisma Świętego (PZ)

Apologetyka (MP)

Publiczna komunikacja treści (DM)

 

Biblistyka

Współczesny człowiek a pierwsze rozdziały Biblii

Piotr Gruchała | Księga Rodzaju przez wieki aż do dzisiaj cieszy się ogromnym zaufaniem wśród studentów Biblii. Jak powinniśmy ją czytać? Co mówi o człowieku żyjącym dzisiaj? To tylko archaiczny, przestarzały tekst czy może ponadczasowa, archetypiczna prawda? Co wspólnego z nią wspólnego mają antyczne teksty starożytnego Bliskiego Wschodu? Wybierz się w wyprawę do źródeł na zajęciach z Księgi Rodzaju.

Historia, kultura i literatura okresu między-testamentowego

Piotr Gruchała | Jaką Biblią posługiwali się Jezus i apostołowie? Dlaczego Jezus nazywa samego siebie „Synem Człowieczym”? Gdzie tak naprawdę przyszedł na świat Mesjasz? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukiwać będziemy na zajęciach z okresu międzytestamentowego.

Septuaginta

Piotr Zaremba | Dlaczego ona ma nas w ogóle obchodzić? Septuaginta była ważnym tekstem pierwszych chrześcijan. Powiedzenie, że była to Biblia pierwszych chrześcijan, nie jest wprawdzie precyzyjne, ale całkiem trafne. Większość starotestamentowych cytatów w Nowym Przymierzu (Nowym Testamencie) pochodzi z Septaginty. Jest to o tyle fascynujące, że myśl Septuaginty w niektórych przypadkach różni się myśli zawartej w tekście hebrajskim. Ten przedmiot może odmienić Twoje spojrzenie na Biblię

Język grecki

Piotr Zaremba | opis wkrótce

Literatura hebrajska a rozumienie Biblii

Piotr Zaremba | Literatura hebrajska a rozumienie Biblii

Egzegeza Nowego Przymierza (wybrane zagadnienia)

Piotr Zaremba | Egzegeza Nowego Przymierza (wybrane zagadnienia).

Listy Apostoła Pawła (wybrane zagadnienia)

Piotr Zaremba | Listy Apostoła Pawła (wybrane zagadnienia)

Współczesne nurty w interpretacji listów ap. Pawła

Filip Sylwestrowicz | Nowe i nowsze perspektywy na apostoła Pawła. 

Teologia praktyczna

Wstęp do teologii praktycznej

Randy Hacker | opis wkrótce

Wybrane zagadnienia kultury współczesnej w świetle Pisma Świętego

Piotr Zaremba |

· Aborcja
· Homoseksualizm
· Koniec świata
· Granice obywatelskiego posłuszeństwa

Wstęp do misjologii

Randy Hacker | Co jest dziś ważne w dziedzinie misji, albo w misjologii? Jakie są trendy, zagrożenia oraz nowe możliwości. 

Kościoły domowe

Randy Hacker | Jak wyglądają kościoły domowe, gdzie i dlaczego występują. Poznamy zarys historii ruchu i jego działanie oraz w jaki sposób wykorzystać jego narzędzia do zakładania nowych wspólnot, nie negując “tradycyjnego” Kościoła.

Walka duchowa

Randy Hacker | Na czym polega? Jak walczyć? Jakie są narzędzia walki? Poznamy spojrzenie odmienne od charyzmatycznego, choć nie negujące cudownego działania Ducha Świętego, bardziej skupione na dyscyplinie duchowej.

Formacja duchowa

Randy Hacker | opis wkrótce

Teologia

Teologia biblijna

Samuel Skrzypkowski | Teologia Biblijna to dyscyplina teologiczna traktująca Pismo Święte jako natchnione Słowo Boże – jedną spójną księgę, która zawiera motywy przewijające się przez całą jej treść, od pierwszych rozdziałów Starego Testamentu, aż po Apokalipsę. Na zajęciach fakultatywnych z teologii biblijnej zajmujemy się analizą takich motywów jak: przymierze, świątynia, ogród i miasto, błogosławieństwo dla narodów, itp.

Czym jest kościół? / Eklezjologia

Samuel Skrzypkowski | Jaki jest cel istnienia Kościoła? Czy grupa biblijna to już Kościół? Jak wyglądają i skąd się biorą różne modele zarządzania Kościołem? Dlaczego tak różnie rozumiemy chrzest i Wieczerzę Pańską? Jakie są współczesne wyzwania stojące przed Kościołem? Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć na zajęciach fakultatywnych z Eklezjologii – nauki o Kościele.

Soteriologia. Co naprawdę wydarzyło się na krzyżu?

Samuel Skrzypkowski | Gdyby ktoś zadał ci pytanie: “Co zrobił Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu?”. Pewnie pierwsza odpowiedź jaka tobie przychodzi na myśl to – zbawił wierzących! To prawda, ale co to właściwie znaczy? Zbawienie to bardzo głębokie słowo. W czasie zajęć z soteriologii spróbujemy zbadać jego głębię, pochylimy się nad takimi terminami jak usprawiedliwienie, odkupienie, przebłaganie, nowe przymierze, tryumf, etc. Wszystko po to aby po raz kolejny zachwycić się pięknem przesłania Ewangelii.

Duch Święty i Jego dary

Piotr Zaremba | Duch Święty i Jego dary — biblijnie i w praktyce

Pozostałe

Publiczna komunikacja treści

Dawid Muszkiet | opis wkrótce

Wstęp do socjologii

Dawid Muszkiet | Antropologia współczesności, antropologia kultury, tematy z zakresu socjologii religii.

Przywództwo

Dawid Muszkiet | przywództwo służebne, budowanie i prowadzenie zespołów.

Rozumienie kultur i światopoglądów

Randy Hacker | Ogólne spojrzenie na kilka sposobów rozumienia innych kultur. Przegląd różnych światopoglądów. Metody badania innych kultur i światopoglądów.

Wybrane zagadanienia postmodernizmu

Przemysław Chmielecki | Kurs przybliża słuchaczom wybrane obszary narracji postmodernistycznej (indywidualizm, moralność, poprawność polityczna, prawda, relatywizm), z którymi mogą się spotkać w późniejszej praktyce pastorskiej. Prezentacja ma poszerzyć wiedzę i rozumienie, a także skłonić do refleksji. Zajęcia będą miały charakter seminaryjny

Sztuka argumentacji w praktyce

Przemysław Chmielecki | Kurs przybliża słuchaczom wybrane obszary teorii komunikacyjnych, przekazu werbalnego i niewerbalnego, przekonywania i argumentowania a także ma na celu uwrażliwić na potencjalne ogniska perswazji i manipulacji. Kurs jest podzielony na część teoretyczną (I połowa) oraz ćwiczenia praktyczne w zespołach lub w formule indywidualnej (II połowa)

Stoicyzm dla początkujących

Przemysław Chmielecki | opis wkrótce

Apologetyka

Michał Prończuk | Kiedy Jezus stał przed Piłałem, powiedział, że przyszedł dać świadectwo Prawdzie, a Piłat zapytał „cóż to jest prawda?” [Ew.Jana 18,37-38]. Jeśli chcesz wiedzieć jak bronić i głosić Prawdę Ewangelii to zapisz się na zajęcia z Apologetyki Chrześcijańskiej. Poznasz odpowiedzi na ważne pytania oraz nauczysz się zadawać wartościowe pytania ludziom szukającym Boga oraz sceptykom

Żydzi w Polsce w XVIII-XX w.

Jan Mironczuk | Zajęcia dotyczą dziejów społeczności żydowskich na ziemiach I Rzeczypospolitej u schyłku jej dziejów, okresu zaborów, II RP, II wojny światowej i okresu powojennego. Prowadzący ma na swoim koncie książkę i kilku artykułów na ten temat publikowanych m.in. w czasopiśmie Żydowskiego Instytutu Historycznego.