1-3 – 120 zł za jeden cykl
4-8 – 100 zł za jeden cykl
8-… - 80 zł za jeden cykl

Cykl - to jeden temat obejmujący 4 wykłady.
Nr konta do wpłat to: 09 1090 1753 0000 0001 1684 2251
Z dopiskiem „wykłady”.

Wykłady fakultatywne

Oferta dla każdego zainteresowanego tematyką biblijną i teologiczną, ale nie chcących podjąć studiów bądź rozpoczęcia kursu. Można wybrać cykl wykładów, także więcej niż jeden temat. Wszystkie są prowadzone przez internet, a dostęp do nich dostają Państwo na bieżąco.

Cały cykl obejmuje 4 spotkania, z których każde składa się z 90-minutowego wykładu, prowadzonego przez kompetentnych nauczycieli i specjalistów WBST w swoich dziedzinach.

Słuchasz kiedy chcesz i ile chcesz!

Biblistyka

Współczesny człowiek a pierwsze rozdziały Biblii

Piotr Gruchała | Księga Rodzaju przez wieki aż do dzisiaj cieszy się ogromnym zaufaniem wśród studentów Biblii. Jak powinniśmy ją czytać? Co mówi o człowieku żyjącym dzisiaj? To tylko archaiczny, przestarzały tekst czy może ponadczasowa, archetypiczna prawda? Co wspólnego z nią wspólnego mają antyczne teksty starożytnego Bliskiego Wschodu? Wybierz się w wyprawę do źródeł na zajęciach z Księgi Rodzaju.

Historia, kultura i literatura okresu między-testamentowego

Piotr Gruchała | Jaką Biblią posługiwali się Jezus i apostołowie? Dlaczego Jezus nazywa samego siebie „Synem Człowieczym”? Gdzie tak naprawdę przyszedł na świat Mesjasz? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukiwać będziemy na zajęciach z okresu międzytestamentowego.

Septuaginta

Piotr Zaremba | Dlaczego ona ma nas w ogóle obchodzić? Septuaginta była ważnym tekstem pierwszych chrześcijan. Powiedzenie, że była to Biblia pierwszych chrześcijan, nie jest wprawdzie precyzyjne, ale całkiem trafne. Większość starotestamentowych cytatów w Nowym Przymierzu (Nowym Testamencie) pochodzi z Septaginty. Jest to o tyle fascynujące, że myśl Septuaginty w niektórych przypadkach różni się myśli zawartej w tekście hebrajskim. Ten przedmiot może odmienić Twoje spojrzenie na Biblię

Narracje Nowego Testamentu

Tomasz Terefenko | Opowieści od zarania dziejów fascynują ludzi. Opowiadania historii w ciągle jeszcze mało zbadany sposób pozwalają na zmianę myślenia całych społeczeństw. Ewangelie i Objawienie Jana zostały skonstruowane jako niezwykłe historie. Ich zadaniem było ukazanie Jezusa w taki sposób, żeby czytelnik zyskał podstawy do zmiany swojego życia, naśladowania Go i wytrawiania w chodzeniu za Nim. Na zajęciach dowiesz się jak narratologicznie spojrzenie na Ewangelie synoptyczne i Objawienie Jana pomoże Ci rozbudzić jeszcze większą pasję do poznawania Boga w Jego Słowie.

Trudne wersety ewangelii synoptycznych

Tomasz Terefenko | Czy wiarą mogę przenosić góry?, Dlaczego Jezus przeklął figowca, skoro nie był to czas na figi? Czy kiedyś było więcej demonów na ziemi niż teraz? W tym wykładzie postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, które czasami sprawiają nam problem.

Małżeństwo i rozwód na starożytnym Bliskim Wschodzie, Izraelu i w Biblii

Robert Merecz | Wykłady przedstawią jak małżeństwo i rozwód były widziane w starożytności przez narody otaczające Izrael oraz przez sam Izrael. Uczestnicy – wyposażeni w tą wiedzę – zachęceni będą do spojrzenia na tekst biblijny w sposób, w jaki go widzieli starożytni odbiorcy, zanim poczynią kroki by zastosować ten tekst w XXI wieku.

Prawdziwy obraz Dawida wg Ksiąg Samuelowych i Królewskich

Robert Merecz | Bogobojny król-poeta, czy mściwy, zapatrzony w siebie władca, a może i jedno i drugie? Przedmiot, poprzez dokładną lekturę wydarzeń opisanych w 1-2 Księdze Samuela i 1 Księdze Królewskiej burzy szkółkowy obraz króla i pokazuje, jak tę postać widzieli autorzy tych ksiąg.

Od autografów Nowego Testamentu do współczesnych Biblii

Bogdan Pszczoła | Krótki przegląd historii tekstu biblijnego NT od jego powstania do dzisiaj. Manuskrypty i ich rodziny, kodeksy, harmonie, poligloty, historia tekstów krytycznych, historia tłumaczeń (od Diatessaronu do Dzisiejszej Biblii Gdańskiej).

Literatura hebrajska a rozumienie Biblii

Piotr Zaremba | Literatura hebrajska a rozumienie Biblii

Egzegeza Nowego Przymierza (wybrane zagadnienia)

Piotr Zaremba | Egzegeza Nowego Przymierza (wybrane zagadnienia).

Listy Apostoła Pawła (wybrane zagadnienia)

Piotr Zaremba | Listy Apostoła Pawła (wybrane zagadnienia)

Teologia praktyczna

Chrześcijańskie poradnictwo biblijne

Ireneusz Dawidowicz | Celem niniejszego nauczania będzie zapoznanie studentów z zagadnieniem poradnictwa chrześcijańskiego opartego na fundamencie biblijnej teologii weryfikującej psychologiczne i medyczne ujęcie jako formy wsparcia i niesienia pomocy w zakresie praktyki duszpasterskiej w obliczu trudnych wyzwań, kryzysów wiary oraz innych złożonych sytuacji życiowych, osób i grup społecznych Kościoła i środowiska otaczającego.

Kościół z każdego plemienia i języka

Mateusz Wichary | to kurs przedstawiający obecną sytuację globalnego Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Kościoła Południa czyli obszarów w których Kościół rozwinął się niezwykle dynamicznie w XX wieku: Ameryki Południowej, Afryki subsaharyjskiej i Azji. Kurs opiera się zarówno na literaturze przedmiotu jak i osobistych doświadczeniach prowadzącego.

Kościoły domowe

Randy Hacker | Jak wyglądają kościoły domowe, gdzie i dlaczego występują. Poznamy zarys historii ruchu i jego działanie oraz w jaki sposób wykorzystać jego narzędzia do zakładania nowych wspólnot, nie negując “tradycyjnego” Kościoła.

Walka duchowa

Randy Hacker | Na czym polega? Jak walczyć? Jakie są narzędzia walki? Poznamy spojrzenie odmienne od charyzmatycznego, choć nie negujące cudownego działania Ducha Świętego, bardziej skupione na dyscyplinie duchowej.

Współczesne zagadnienia misjologii

Randy Hacker | Co jest dziś ważne w dziedzinie misji, albo w misjologii? Jakie są trendy, zagrożenia oraz nowe możliwości. 

Praca z mężczyznami w kościele

Bogdan Pszczoła | Z roku na rok zwiększa się dysproporcja płci w kościele. Coraz więcej mężczyzn opuszcza zbory a nowi nie przybywają. Co możemy zrobić, aby tak jak Jezus docierać do mężczyzn z treścią Ewangelii a także wspierać ich w wypełnianiu ich Bożego powołania.

Pornografia w Kościele

Bogdan Pszczoła | Pornografia to rak, który w ciszy toczy Kościół od lat. Według ostatnich badań w USA 68% mężczyzn w kościele i ponad 50% pastorów regularnie ogląda pornografię. 69% pastorów twierdzi, że pornografia negatywnie wpłynęła na jego zbór, a 57% uważa, że uzależnienie od pornografii jest największym wyzwaniem przed jakim stoi ich kościół. Kurs o tym w jaki sposób możemy realnie pomóc osobom zmagającym się z pornografią w naszym otoczeniu.

Wybrane zagadnienia kultury współczesnej w świetle Pisma Świętego

Piotr Zaremba |

· Aborcja
· Homoseksualizm
· Koniec świata
· Granice obywatelskiego posłuszeństwa

Filozofia, historia, apologetyka

Chrześcijaństwo na tle epok, kultur i religii

Włodzimierz Tasak | Zwięzłe spojrzenie na to, jak chrześcijaństwo wypada na tle większej historii. Z podziałem na cztery epoki: w starożytności, średniowieczu, czasach nowożytnych i współcześnie. Co nie wyszło lub dlaczego źle wyszło, a co zmieniło nasz świat.

Zarys historii doktryny chrześcijańskiej

Włodzimierz Tasak | Część II. Czasy nowożytne i współczesne. | Nie da się w dziewięć godzin omówić dziejów całej doktryny chrześcijańskiej. Ale z powodzeniem można pokazać najważniejsze momenty jej tworzenia i skupić się na kilku najistotniejszych przykładach dokonań teologów, które sprawiły, że dziś mamy Kościół taki a nie inny. Będą to przykłady zarówno pozytywne jak i negatywne. 

Przegląd światopoglądów

Janusz Kucharczyk | Analiza materializmu, sceptycyzmu/agnostycyzmu, relatywizmu, spirytualizmu, dualizmu, teizmu, deizmu, panteizmu itp. w klasycznych i współczesnych przejawach.

Rozumienie kultur i światopoglądów

Randy Hacker | Ogólne spojrzenie na kilka sposobów rozumienia innych kultur. Przegląd różnych światopoglądów. Metody badania innych kultur i światopoglądów.

Filozofia religii

Janusz Kucharczyk | Omówienie rozumienia, definicji, sposób uzasadnienia religii na gruncie filozofii z różnych perspektyw i sporów wokół tego. Uzupełnienie do apologetyki i religioznawstwa.

Filozofia ostatnich 50 lat

Janusz Kucharczyk | Najważniejsze idee, postacie, dzieła, tezy filozofii od lat 70-tych XX wieku po dzień dzisiejszy.

Filozofia niezachodnia

Janusz Kucharczyk | Filozofia indyjska, chińska, japońska koreańska, bizantyjska, rosyjska ormiańska, arabska, perska żydowska afrykańska, indiańska, indonezyjska w krótkiej charakterystyce.

Apologetyka

Michał Prończuk | Kiedy Jezus stał przed Piłałem, powiedział, że przyszedł dać świadectwo Prawdzie, a Piłat zapytał „cóż to jest prawda?” [Ew.Jana 18,37-38]. Jeśli chcesz wiedzieć jak bronić i głosić Prawdę Ewangelii to zapisz się na zajęcia z Apologetyki Chrześcijańskiej. Poznasz odpowiedzi na ważne pytania oraz nauczysz się zadawać wartościowe pytania ludziom szukającym Boga oraz sceptykom

Żydzi w Polsce w XVIII-XX w.

Jan Mironczuk | Zajęcia dotyczą dziejów społeczności żydowskich na ziemiach I Rzeczypospolitej u schyłku jej dziejów, okresu zaborów, II RP, II wojny światowej i okresu powojennego. Prowadzący ma na swoim koncie książkę i kilku artykułów na ten temat publikowanych m.in. w czasopiśmie Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Teologia

Czym jest kościół?

Samuel Skrzypkowski | Jaki jest cel istnienia Kościoła? Czy grupa biblijna to już Kościół? Jak wyglądają i skąd się biorą różne modele zarządzania Kościołem? Dlaczego tak różnie rozumiemy chrzest i Wieczerzę Pańską? Jakie są współczesne wyzwania stojące przed Kościołem? Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć na zajęciach fakultatywnych z Eklezjologii – nauki o Kościele.

Soteriologia. Co naprawdę wydarzyło się na krzyżu?

Samuel Skrzypkowski | Gdyby ktoś zadał ci pytanie: “Co zrobił Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu?”. Pewnie pierwsza odpowiedź jaka tobie przychodzi na myśl to – zbawił wierzących! To prawda, ale co to właściwie znaczy? Zbawienie to bardzo głębokie słowo. W czasie zajęć z soteriologii spróbujemy zbadać jego głębię, pochylimy się nad takimi terminami jak usprawiedliwienie, odkupienie, przebłaganie, nowe przymierze, tryumf, etc. Wszystko po to aby po raz kolejny zachwycić się pięknem przesłania Ewangelii.

Duch Święty i Jego dary

Piotr Zaremba | Duch Święty i Jego dary — biblijnie i w praktyce