Wykłady

Przygotowaliśmy nową ofertę dla każdego zainteresowanego tematyką biblijną i teologiczną dla tych, którzy nie są gotowi na podjęcie dłuższych studiów. Teraz istnieje możliwość wyboru cyklu wykładów – prowadzonych przez Internet na wskazany temat, np. z dziedziny poradnictwa duchowego, albo biblistyki starotestamentowej

Można wybrać więcej niż jeden temat. Cały cykl obejmuje 4 spotkania, z których każde składa się z 90-minutowego wykładu, prowadzonych przez kompetentnych nauczycieli WBST, specjalistów w swoich dziedzinach.

Wykłady są dostępne przez cały rok. Dostają Państwo dostęp do nagrywanych wykładów na bieżąco. Pierwsze wykłady już dostępne, następne w połowie stycznia. Słuchasz kiedy chcesz i ile chcesz!

1-3 – 120 zł za jeden cykl
4-8 – 100 zł za jeden cykl
8-… - 80 zł za jeden cykl

Cykl jest to jeden temat obejmujący 4 wykłady.
Nr konta do wpłat to: 09 1090 1753 0000 0001 1684 2251
Z dopiskiem „wykłady”.

Piotr Gruchała | Księga Rodzaju przez wieki aż do dzisiaj cieszy się ogromnym zaufaniem wśród studentów Biblii. Jak powinniśmy ją czytać? Co mówi o człowieku żyjącym dzisiaj? To tylko archaiczny, przestarzały tekst czy może ponadczasowa, archetypiczna prawda? Co wspólnego z nią wspólnego mają antyczne teksty starożytnego Bliskiego Wschodu? Wybierz się w wyprawę do źródeł na zajęciach z Księgi Rodzaju.

Piotr Gruchała | Jaką Biblią posługiwali się Jezus i apostołowie? Dlaczego Jezus nazywa samego siebie „Synem Człowieczym”? Gdzie tak naprawdę przyszedł na świat Mesjasz? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukiwać będziemy na zajęciach z okresu międzytestamentowego.

Ireneusz Dawidowicz | Celem niniejszego nauczania będzie zapoznanie studentów z zagadnieniem poradnictwa chrześcijańskiego opartego na fundamencie biblijnej teologii weryfikującej psychologiczne i medyczne ujęcie jako formy wsparcia i niesienia pomocy w zakresie praktyki duszpasterskiej w obliczu trudnych wyzwań, kryzysów wiary oraz innych złożonych sytuacji życiowych, osób i grup społecznych Kościoła i środowiska otaczającego.

Piotr Zaremba | Dlaczego ona ma nas w ogóle obchodzić? Septuaginta była ważnym tekstem pierwszych chrześcijan. Powiedzenie, że była to Biblia pierwszych chrześcijan, nie jest wprawdzie precyzyjne, ale całkiem trafne. Większość starotestamentowych cytatów w Nowym Przymierzu (Nowym Testamencie) pochodzi z Septaginty. Jest to o tyle fascynujące, że myśl Septuaginty w niektórych przypadkach różni się myśli zawartej w tekście hebrajskim. Ten przedmiot może odmienić Twoje spojrzenie na Biblię

Jan Mironczuk | Zajęcia dotyczą dziejów społeczności żydowskich na ziemiach I Rzeczypospolitej u schyłku jej dziejów, okresu zaborów, II RP, II wojny światowej i okresu powojennego. Prowadzący ma na swoim koncie książkę i kilku artykułów na ten temat publikowanych m.in. w czasopiśmie Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Janusz Kucharczyk | Chcesz poznać sylwetki najbardziej znaczących myślicieli chrześcijańskich, ich życie, karierę, perypetie i anegdotki o nich, dzieła, poglądy, czasy, tło duchowe, intelektualne, społeczne, polityczne, inspiracje i wpływ na potomnych? Ważnych chrześcijańskich filozofów, teologów, myślicieli politycznych, przyrodników, tłumaczy, pisarzy, którzy wpłynęli swą myślą na dzieje świata? Zaczniemy od Tertuliana, aby po drodze przyjrzeć się m.in. Augustynowi, Tomaszowi z Akwinu, Kalwinowi, Schleiermacherowi, skończywszy na Pannenbergu i Craigu

Tomasz Terefenko | Opowieści od zarania dziejów fascynują ludzi. Opowiadania historii w ciągle jeszcze mało zbadany sposób pozwalają na zmianę myślenia całych społeczeństw. Ewangelie i Objawienie Jana zostały skonstruowane jako niezwykłe historie. Ich zadaniem było ukazanie Jezusa w taki sposób, żeby czytelnik zyskał podstawy do zmiany swojego życia, naśladowania Go i wytrawiania w chodzeniu za Nim. Na zajęciach dowiesz się jak narratologicznie spojrzenie na Ewangelie synoptyczne i Objawienie Jana pomoże Ci rozbudzić jeszcze większą pasję do poznawania Boga w Jego Słowie.

Tomasz Terefenko | Czy wiarą mogę przenosić góry?, Dlaczego Jezus przeklął figowca, skoro nie był to czas na figi? Czy kiedyś było więcej demonów na ziemi niż teraz? W tym wykładzie postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, które czasami sprawiają nam problem.

Samuel Skrzypkowski | Jaki jest cel istnienia Kościoła? Czy grupa biblijna to już Kościół? Jak wyglądają i skąd się biorą różne modele zarządzania Kościołem? Dlaczego tak różnie rozumiemy chrzest i Wieczerzę Pańską? Jakie są współczesne wyzwania stojące przed Kościołem? Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć na zajęciach fakultatywnych z Eklezjologii – nauki o Kościele.

Samuel Skrzypkowski | Gdyby ktoś zadał ci pytanie: "Co zrobił Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu?". Pewnie pierwsza odpowiedź jaka tobie przychodzi na myśl to - zbawił wierzących! To prawda, ale co to właściwie znaczy? Zbawienie to bardzo głębokie słowo. W czasie zajęć z soteriologii spróbujemy zbadać jego głębię, pochylimy się nad takimi terminami jak usprawiedliwienie, odkupienie, przebłaganie, nowe przymierze, tryumf, etc. Wszystko po to aby po raz kolejny zachwycić się pięknem przesłania Ewangelii.

Włodzimierz Tasak | Nie da się w dziewięć godzin omówić dziejów całej doktryny chrześcijańskiej. Ale z powodzeniem można pokazać najważniejsze momenty jej tworzenia i skupić się na kilku najistotniejszych przykładach dokonań teologów, które sprawiły, że dziś mamy Kościół taki a nie inny. Będą to przykłady zarówno pozytywne jak i negatywne.

Mateusz Wichary | to kurs przedstawiający obecną sytuację globalnego Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Kościoła Południa czyli obszarów w których Kościół rozwinął się niezwykle dynamicznie w XX wieku: Ameryki Południowej, Afryki subsaharyjskiej i Azji. Kurs opiera się zarówno na literaturze przedmiotu jak i osobistych doświadczeniach prowadzącego.

Robert Merecz | Wykłady przedstawią jak małżeństwo i rozwód były widziane w starożytności przez narody otaczające Izrael oraz przez sam Izrael. Uczestnicy – wyposażeni w tą wiedzę – zachęceni będą do spojrzenia na tekst biblijny w sposób, w jaki go widzieli starożytni odbiorcy, zanim poczynią kroki by zastosować ten tekst w XXI wieku.

Robert Merecz | Bogobojny król-poeta, czy mściwy, zapatrzony w siebie władca, a może i jedno i drugie? Przedmiot, poprzez dokładną lekturę wydarzeń opisanych w 1-2 Księdze Samuela i 1 Księdze Królewskiej burzy szkółkowy obraz króla i pokazuje, jak tę postać widzieli autorzy tych ksiąg.

Michał Prończuk | Kiedy Jezus stał przed Piłałem, powiedział, że przyszedł dać świadectwo Prawdzie, a Piłat zapytał „cóż to jest prawda?” [Ew.Jana 18,37-38]. Jeśli chcesz wiedzieć jak bronić i głosić Prawdę Ewangelii to zapisz się na zajęcia z Apologetyki Chrześcijańskiej. Poznasz odpowiedzi na ważne pytania oraz nauczysz się zadawać wartościowe pytania ludziom szukającym Boga oraz sceptykom

Przemysław Chmielecki | Kurs przybliża słuchaczom wybrane obszary narracji postmodernistycznej (indywidualizm, moralność, poprawność polityczna, prawda, relatywizm), z którymi mogą się spotkać w późniejszej praktyce pastorskiej. Prezentacja ma poszerzyć wiedzę i rozumienie, a także skłonić do refleksji. Zajęcia będą miały charakter seminaryjny

Przemysław Chmielecki | Kurs przybliża słuchaczom wybrane obszary teorii komunikacyjnych, przekazu werbalnego i niewerbalnego, przekonywania i argumentowania a także ma na celu uwrażliwić na potencjalne ogniska perswazji i manipulacji. Kurs jest podzielony na część teoretyczną (I połowa) oraz ćwiczenia praktyczne w zespołach lub w formule indywidualnej (II połowa)

Konrad Buzała | W niestabilnych czasach, w których zindywidualizowana kultura zrywa ze swoimi historycznymi korzeniami, tym ważniejsza może okazać się świadomość, że Chrystus już od wieków buduje swój Kościół. Nie powstał on dopiero wraz z nami ani nawet wraz Lutrem czy Kalwinem, ale trwa od czasów Apostołów, którzy pozostawili po sobie pokolenia pierwszych chrześcijańskich przywódców, teologów i pisarzy, znanych dziś jako Ojcowie Kościoła. W ramach naszych zajęć przyjrzymy się ich bogatemu dziedzictwu z protestanckiego punktu widzenia, poszukując starożytnych korzeni reformacji, w tym jej kluczowych postulatów.