Instytut
Studiów
Biblijnych

Instytut Studiów Biblijnych to propozycja pogłębienia relacji z Jezusem, a przy tym zagłębienia się w fascynujący świat Biblii i kultury, w której została napisana. Studia w naszym Instytucie wzbogacą Cię w umiejętności rozumienia Biblii w kontekście, w którym została spisana oraz rzucą Ci wyzwanie zastosowania tego, co odkryjesz, w Twoim codziennym życiu. 

Zapoznaj się z historią, którą opowiada Biblia począwszy od Księgi Rodzaju, a na Księdze Objawienia skończywszy. Zobacz, jak w tę niezwykłą historię wpasowują się poszczególne księgi Starego i Nowego Testamentu. Podczas studiów uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny biblistyki, historii, teologii w kontekście ich znaczenia dla duchowego życia.

DLA KOGO KURS?

Do WSZYSTKICH zainteresowanych poznawaniem Boga tak jak przedstawia Go Biblia. Podczas studiów uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny biblistyki, historii, teologii w kontekście ich znaczenia dla duchowego życia.

FORMA UDZIAŁU

Wszytkie wykłady będą prowadzone w formie 60 min wykładu i 30 minut sesji warsztatowej oraz Q&A.

Inforumejmy, że wykłady będą udostępniane w wersji elektornicznej. Sesja pytań i odpowiedzi jest dostępna tylko dla uczestników w czasie rzeczywistym.

Kurs skałada się z 6 przedmiotów, które będą przeprowadzone podczas 6 spotkań, których daty i tematyka są podane poniżej.

PRZEDMIOTY w roku akademickim 2022/2023:
 1. Księga Rodzaju | Piotr Gruchała | Po co została napisana Księga Genesis? W jaki sposób ją czytać i jak do niej podchodzić? Jak rozumieć jej trudne fragmenty? Jakie jest jej znaczenie w kontekście reszty Biblii? Na zajęciach z Księgi Rodzaju wybierzemy się w podróż po tym równie ważnym i pięknym, co budzącym spory i kontrowersje starożytnym dokumencie.

 2. Księga Nehemiasza | Robert Merecz | Nehemiasz byłby dobrym liderem w naszych czasach. Został przywódcą w czasie przemian mając przeciwko sobie ludzi, którzy chcieli, aby Juda, której przewodził była słaba i krucha. Niektórzy z kierowanych przez niego osób byli skorumpowani i zainteresowani nie dobrem wspólnym, ale ich własnym interesem. Brzmi znajomo? Co zrobił w tej sytuacji Nehemiasz? Jaka była jego strategia? Zapraszamy do wspólnego studiowania księgi Nehemiasza

 3. Prorocy mniejsi | Izabela Bućkowska | W tym roku wyruszymy w fascynującą podróż w doborowym gronie Dwunastu Proroków. Ich dzieło zwane Księgą Dwunastu, bardziej znane jest jako księgi proroków mniejszych. Określenie to wskazuje wyłącznie na długość tych tekstów, nie na ich jakość, gdyż Księga Dwunastu w mistrzowski sposób przekazuje przesłanie o Bożym sądzie i wybawieniu. W naszych rozważaniach skupimy się na elementach wspólnych dla wszystkich tekstów, ale też wyakcentujemy ich indywidualny charakter oraz sprawdzimy czy w jakikolwiek sposób odnoszą się one do naszej współczesności.

 4. List do Rzymian | Piotr ZarembaApostoł Paweł w tym Liście sprawia, że rozumiemy chrześcijaństwo jako nowy byt. Ten nowy byt lub życie w Chrystusie to życie według Jego możliwości. Nie — że tak trzeba. Tak nareszcie można. I w tym przygoda. Do niej zapraszam. W trakcie sześciu interaktywnych spotkań wejdziemy w sferę mocy ewangelii, praw rządzących życiem, sprawiedliwości, wiary i Jego planu dla wszechświata.

 5. Ewangelia Marka | Tomasz TerefenkoMarek pisze swoją ewangelię, by zachęcić nas do dostrzeżenia w Jezusie nadziei dla naszego życia. Pokazuje, że pójście za Jezusem jest tym, co sprawi, że życie nabierze prawdziwego smaku. W czasie zajęć odkryjemy jak Marek konstruuje swoją księgę oraz jak widzi on bycie naśladowcą Chrystusa. Marek pisze swoją ewangelię, by zachęcić nas do dostrzeżenia w Jezusie nadziei dla naszego życia. Pokazuje, że pójście za Jezusem jest tym, co sprawi, że życie nabierze prawdziwego smaku. W czasie zajęć odkryjemy jak Marek konstruuje swoją księgę oraz jak widzi on bycie naśladowcą Chrystusa.

 6. Objawienie Jana |  Paweł Lupa i Tomasz Terefenko | Czy patrząc na codzienność widzisz ją z właściwej perspektywy? Jan w swojej księdze otwiera przed czytelnikiem drzwi ukazując to, co tak naprawdę dzieje się w duchowej rzeczywistości. Kiedy zaczynamy rozumieć jak skonstruowany jest świat i jak Bóg widzi otaczające nas wydarzenia, nabieramy sił do tego, żeby żyć w wierności Chrystusowi. Do tego zaprasza nas autor ostatniej księgi Biblii.

TERMINY ZJAZDÓW I GODZINY ZAJĘĆ w roku akademickim 2022/2023:

 • 14-15.10.2022
 • 11-12.11.2022
 • 13-14.01.2023
 • 24-25.02.2023
 • 31.03-1.04.2023
 • 12-13.05.2023

Piątek:
19:35-21:05 - Księga Rodzaju

Sobota:
8:00-9:30 - Ewangelia Marka
09:45-11:15 - Objawienie Jana
11:30-13:00 - Księga Nehemiasza
13:15-14:45 - List do Rzymian
15:00-16:30 - Prorocy Mniejsi

Koszt: 849 zł za rok.
Pojedynczyny przedmiot: 199 zł za rok

Płatność jednorazowa lub w 3 ratach po 300 zł, płatnych w terminie 10 października 2022; 10 listopada 2022 i 10 stycznia 2023. 

Płatność jest na konto WBST z dopiskiem Instytut Studiów Biblijnych.

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do wykładów z zeszłorocznej edycji ISB. Dostępne są następujące przedmioty:

 • Jezus w oczach swoich współczesnych.
 • Historia, kultura i literatura okresu międzytestamentalnego.
 • Współczesny człowiek a pierwsze rozdziały Biblii.
 • Gdzie panuje dzisiaj Chrystus? Królestwo Boże w Ewangeliach.
 • Kiedy w końcu będzie koniec świata? Zarys eschatologii Nowego Testamentu.
 • Jak czytać Biblię? Wprowadzenie do interpretacji Biblii.
 • Starożytna mądrość na dziś. Czytamy księgi Przysłów, Hioba i Koheleta.
 • Czy rozumiesz to co czytasz? Wybrane zagadnienia z przekładu Biblii.
 • Chrystus Pan i Dekalog. Stary Testament w życiu wspólnoty Nowego Testamentu.

Wszystkie wykłady ISB są prowadzone zdalnie i nagrywane, dzięki czemu można z nich skorzystać w dowolnym czasie.