KURS JEDNOROCZNY

Instytut Studiów Biblijnych

ISB to propozycja pogłębienia relacji z Jezusem, a przy tym zagłębienia się w fascynujący świat Biblii i kultury, w której została napisana. Studia w naszym Instytucie wzbogacą Cię w umiejętności rozumienia Biblii w kontekście, w którym została spisana oraz rzucą Ci wyzwanie zastosowania tego, co odkryjesz, w Twoim codziennym życiu. 

Opis

Zapoznaj się z historią, którą opowiada Biblia począwszy od Księgi Rodzaju, a na Księdze Objawienia skończywszy. Zobacz, jak w tę niezwykłą historię wpasowują się poszczególne księgi Starego i Nowego Testamentu. Podczas studiów uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny biblistyki, historii, teologii w kontekście ich znaczenia dla duchowego życia.

DLA KOGO KURS?

Do WSZYSTKICH zainteresowanych poznawaniem Boga tak jak przedstawia Go Biblia. Podczas studiów uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny biblistyki, historii, teologii w kontekście ich znaczenia dla duchowego życia.

Wykłady 23/24

W gronie wykładowców w roku akademickim 2023/2024 spotkasz doświadczonych i przygotowany do wyposażania innych pastorów i nauczycieli takich jak:

 • Izabela Bućkowska
  – Księga Psalmów
 • Paweł Lupa
  – Ewangelia Mateusza
 • Robert Merecz
  – Księga Sędziów
 • Filip Sylwestrowicz
  – 1 List do Koryntian
 • Tomasz Terefenko
  – Ewangelia Łukasza
 • Piotr Zaremba
  – List do Galacjan
Forma zajęć

Wszytkie wykłady będą trwały 90 minut.

Wszystkie wykłady są nagrywane i udostępniane słuchaczom naszych kursów do korzystania w dowolnym czasie. Wszystkie zajęcia odbywają się online na platformie zoom. 

W ramach subskrypcji otrzymujesz dostęp do tegorocznej edycji naszego Instytutu. Oprócz tego możesz również korzystać z dwóch poprzednich edycji. 
 
Edycja 2022/2023
 
 • 12 Proroków - Izabela Bućkowska
 • Księga Rodzaju - mgr Piotr Gruchała
 • Księga Nehemiasza - dr Rober Merecz
 • Objawienie Jana - mgr Tomasz Terefenko i inż. Paweł Lupa
 • Ewangelia Marka - mgr Tomasz Terefenko
 • List do Rzymian - dr Piotr Zaremba
Edycja 2021/2022
 
 • Starożytna mądrość na dziś. Czytamy księgi Przysłów, Hioba i Koheleta - mgr Izabela Bućkowska
 • Jezus w oczach swoich współczesnych. Historia, kultura i literatura okresu międzytestamentowego - mgr Piotr Gruchała
 • Jak czytać Biblię? Wprowadzenie do interpretacji Biblii - dr Robert Merecz
 • Współczesny człowiek a pierwsze rozdziały Biblii - mgr Piotr Gruchała
 • Gdzie panuje dzisiaj Chrystus? Królestwo Boże w Ewangeliach - mgr Tomasz Terefenko
 • Kiedy w końcu będzie koniec świata? Zarys eschatologii Nowego Testamentu - mgr Tomasz Terefenko
 • Czy rozumiesz to co czytasz? Wybrane zagadnienia z przekładu Biblii - dr Piotr Zaremba
 • Chrystus Pan i Dekalog. Stary Testament w życiu wspólnoty Nowego Testamentu - dr Piotr Zaremba

Ważne informacje

Koszty

Subskrypcja miesięczna:
79 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąca przez rok kalendarzowy (od listopada 2023 do października 2024).

Jednorazowa opłata roczna:
900 zł.

Subskrypcja miesięczna:
49 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąca przez rok kalendarzowy (od listopada 2023 do października 2024).

Jednorazowa opłata roczna:
550 zł.

Subskrypcja miesięczna:
19 zł płatne do 10 dnia każdego miesiąca przez rok kalendarzowy (od listopada 2023 do października 2024).

Jednorazowa opłata roczna:
200 zł.

Płatności dokonujemy na konto WBST
09 1090 1753 0000 0001 1684 2251
W tytule płatności: ISB – Imię i Nazwisko

Terminy zajęć
 • Listopad 24-25
 • Grudzień 8-9
 • Styczeń 26-28
 • Marzec 22-23
 • Kwiecień 26-27
 • Maj 17-18
 1. 18:00-19:30 Piątek – Wykład 1
 2. 19:35-21:05 Piątek – Wykład 2
 3. 08:00-09:30 Sobota – Wykład 3
 4. 09:45-11:15 Sobota – Wykład 4
 5. 11:30-13:00 Sobota – Wykład 5
 6. 13:15-14:45 Sobota – Wykład 6