Instytut
Studiów
Biblijnych

Instytut Studiów Biblijnych to propozycja pogłębienia relacji z Jezusem, a przy tym zagłębienia się w fascynujący świat Biblii i kultury, w której została napisana. Studia w naszym Instytucie wzbogacą Cię w umiejętności rozumienia Biblii w kontekście, w którym została spisana oraz rzucą Ci wyzwanie zastosowania tego, co odkryjesz, w Twoim codziennym życiu. 

Zapoznaj się z historią, którą opowiada Biblia począwszy od Księgi Rodzaju, a na Księdze Objawienia skończywszy. Zobacz, jak w tę niezwykłą historię wpasowują się poszczególne księgi Starego i Nowego Testamentu. Podczas studiów uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny biblistyki, historii, teologii w kontekście ich znaczenia dla duchowego życia.

DLA KOGO KURS?

Do WSZYSTKICH zainteresowanych poznawaniem Boga tak jak przedstawia Go Biblia. Podczas studiów uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny biblistyki, historii, teologii w kontekście ich znaczenia dla duchowego życia.

FORMA UDZIAŁU

Wszytkie wykłady będą prowadzone w formie 60 min wykładu i 30 minut sesji warsztatowej oraz Q&A.

Inforumejmy, że wykłady będą udostępniane w wersji elektornicznej. Sesja pytań i odpowiedzi jest dostępna tylko dla uczestników w czasie rzeczywistym.

Kurs skałada się z 6 przedmiotów, które będą przeprowadzone podczas 6 spotkań, których terminy podamy niebawem.

PRZEDMIOTY w roku akademickim 2022/2023:

 1. Księga Rodzaju. Piotr Gruchała
 2. Księga Nehemiasza. Robert Merecz 
 3. Prorocy mniejsi. Izabela Bućkowska 
 4. List do Rzymian. Piotr Zaremba 
 5. Ewangelia Marka. Tomasz Terefenko
 6. Objawienie Jana. Paweł Lupa i Tomasz Terefenko

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do wykładów z zeszłorocznej edycji ISB. Dostępne są następujące przedmioty:

 • Jezus w oczach swoich współczesnych.
 • Historia, kultura i literatura okresu międzytestamentalnego.
 • Współczesny człowiek a pierwsze rozdziały Biblii.
 • Gdzie panuje dzisiaj Chrystus? Królestwo Boże w Ewangeliach.
 • Kiedy w końcu będzie koniec świata? Zarys eschatologii Nowego Testamentu.
 • Jak czytać Biblię? Wprowadzenie do interpretacji Biblii.
 • Starożytna mądrość na dziś. Czytamy księgi Przysłów, Hioba i Koheleta.
 • Czy rozumiesz to co czytasz? Wybrane zagadnienia z przekładu Biblii.
 • Chrystus Pan i Dekalog. Stary Testament w życiu wspólnoty Nowego Testamentu.

Wszystkie wykłady ISB są prowadzone zdalnie i nagrywane, dzięki czemu można z nich skorzystać w dowolnym czasie.

Koszt: 849 zł za rok.
Pojedynczyny przedmiot: 199 zł za rok