KURS JEDNOROCZNY

Instytut Studiów Biblijnych

ISB to propozycja pogłębienia relacji z Jezusem, a przy tym zagłębienia się w fascynujący świat Biblii i kultury, w której została napisana. Studia w naszym Instytucie wzbogacą Cię w umiejętności rozumienia Biblii w kontekście, w którym została spisana oraz rzucą Ci wyzwanie zastosowania tego, co odkryjesz, w Twoim codziennym życiu. 

Opis

Zapoznaj się z historią, którą opowiada Biblia począwszy od Księgi Rodzaju, a na Księdze Objawienia skończywszy. Zobacz, jak w tę niezwykłą historię wpasowują się poszczególne księgi Starego i Nowego Testamentu. Podczas studiów uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny biblistyki, historii, teologii w kontekście ich znaczenia dla duchowego życia.

DLA KOGO KURS?

Do WSZYSTKICH zainteresowanych poznawaniem Boga tak jak przedstawia Go Biblia. Podczas studiów uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z dziedziny biblistyki, historii, teologii w kontekście ich znaczenia dla duchowego życia.

Wykładowcy

W gronie wykładowców w roku akademickim 2023/2024 spotkasz doświadczonych i przygotowany do wyposażania innych pastorów i nauczycieli takich jak:

 • Izabela Bućkowska
  – Księga Psalmów
 • Paweł Lupa
  – List do Efezjan
 • Robert Merecz
  – Księga Sędziów
 • Filip Sylwestrowicz
  – 1 List do Koryntian
 • Tomasz Terefenko
  – Ewangelia Łukasza
 • Piotr Zarebma
  – List do Galacjan

Ważne informacje

Koszty

Koszt: 1250 zł za rok.
Pojedynczyny przedmiot: – zł za rok

Płatność na konto WBST z dopiskiem Instytut Studiów Biblijnych.

Forma zajęć

Wszytkie wykłady będą prowadzone w formie 60 min wykładu i 30 minut sesji warsztatowej oraz Q&A.

Inforumejmy, że wykłady będą udostępniane w wersji elektornicznej. Sesja pytań i odpowiedzi jest dostępna tylko dla uczestników w czasie rzeczywistym.