Instytut
Apologetyki

Instytut Apologetyki to roczny projekt edukacyjny zorganizowany przez Katedrę Teologii Systematycznej WBST przeznaczony dla osób pragnących pogłębić swą wiedzę i rozwinąć  umiejętności obrony wiary chrześcijańskiej.

INFORMACJE

Instytut Apologetyki jest rocznym projektem edukacyjnym WBST przeznaczonym dla osób chcących zgłębić temat obrony wiary chrześcijańskiej w różnych kontekstach:

  • współczesnych wyzwań i ideologii;
  • utrwalonych, zazwyczaj niesłusznie, stereotypów historycznych co do roli chrześcijaństwa;
  • tematów kontrowersyjnych związanych z Biblią i jej powstaniem;
  • powiązań wiary i nauki;
  • styku filozofii, z jej wielkimi tematami, i chrześcijaństwa, z jego nie mniejszymi odpowiedziami.

Kontekstom tym odpowiada pięć przedmiotów prowadzonych w ramach zajęć Instytutu. Prelegentami są wykładowcy WBST oraz ich goście.

Organem prowadzącym Instytut Apologetyki w ramach WBST jest Katedra Teologii Systematycznej

 

Wszystko [dokładnie] badajcie, zatrzymując to, co dobre (1 Ts 5:21, BWP)

Mity na temat historii chrześcijaństwa (dr Włodzimierz Tasak).

Zajęcia poświęcone zarzutom wobec chrześcijaństwa związanym z jego historią.

Etyczne problemy współczesności (dr Mateusz Wichary, mgr Samuel Skrzypkowski).

Zajęcia poświęcone współczesnym problemom kultury i chrześcijańskiej na nie perspektywie.

Wielkie pytania filozofii (dr Janusz Kucharczyk, dr inż. Przemysław Chmielecki).

Filozofia to zbiorowy wysiłek ludzkości odpowiadania na najistotniejsze pytania dotyczące istnienia, poznania, wartości i piękna. Te zajęcia wprowadzą w chrześcijański wgląd w te istotne tematy.

Wiara i nauka (dr inż. Przemysław Chmielecki, mgr Michał Prończuk).

Relacja tych dwóch wielkich dziedzin wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości. Zajęcia poświęcone temu nieustannemu dialogowi.

Biblia się broni (dr Mateusz Jakubowski).

Pismo Święte zawiera zestaw prawd i świadczy o historycznych faktach, które są podstawami chrześcijaństwa. Te zajęcia poświęcone są ich obronie.

  • PRZEDMIOTY
  • KOSZTY
  • ZAJĘCIA I TERMINY

Mity na temat historii chrześcijaństwa (dr Włodzimierz Tasak).

Etyczne problemy współczesności (dr Mateusz Wichary, mgr Samuel Skrzypkowski).

Wielkie pytania filozofii (dr Janusz Kucharczyk, dr inż. Przemysław Chmielecki).

Wiara i nauka (dr inż. Przemysław Chmielecki, mgr Michał Prończuk).

Biblia się broni (dr Mateusz Jakubowski).

Koszt Instytutu wynosi 950 złotych. (Opłata ta NIE zawiera opłat za noclegi w Ośrodku w Radości oraz opłaty za posiłki w trakcie zjazdów).

Opłaty za Instytut prosimy przesyłać na konto WBST: Santander Bank Polska S.A. :09 1090 1753 0000 0001 1684 2251

W tytule wpłaty prosimy o podanie Imienia i Nazwiska oraz dopisek: Instytut Apologetyki 2021/22

Zajęcia (60 minut wykładu + 30 minut dyskusji) odbywają się na każdej sesji w ramach pięciu przedmiotów

Zajęcia odbywają się w trybie dziewięciu sobotnich sesji, z czego trzy to zjazdy w siedzibie WBST w ośrodku w Warszawie-Radości, a pozostałych sześć odbywa się online:

Sesja 1: zjazd w Radości: 2 października 2021
Sesja 2: online: 23 października 2021
Sesja 3: online: 20 listopada 2021
Sesja 4: zjazd w Radości: 18 grudnia 2021
Sesja 5: online: 8 stycznia 2022
Sesja 6: online: 19 luty 2022
Sesja 7: online: 2 kwietnia 2022
Sesja 8: online: 7 maja 2022
Sesja 9: zjazd w Radości: 18 czerwca 2022 (zakończenie)