Instytut
Apologetyki

Instytut Apologetyki to roczny projekt edukacyjny zorganizowany przez Katedrę Teologii Systematycznej WBST przeznaczony dla osób pragnących pogłębić swą wiedzę i rozwinąć  umiejętności obrony wiary chrześcijańskiej. 

INFORMACJE

Instytut Apologetyki jest rocznym projektem edukacyjnym WBST przeznaczonym dla osób chcących zgłębić temat obrony wiary chrześcijańskiej w różnych kontekstach:

 • współczesnych wyzwań i ideologii;
 • utrwalonych, zazwyczaj niesłusznie, stereotypów historycznych co do roli chrześcijaństwa;
 • tematów kontrowersyjnych związanych z Biblią i jej powstaniem;
 • powiązań wiary i nauki;
 • styku filozofii, z jej wielkimi tematami, i chrześcijaństwa, z jego nie mniejszymi odpowiedziami.

Kontekstom tym odpowiada pięć przedmiotów prowadzonych w ramach zajęć Instytutu. Prelegentami są wykładowcy WBST oraz ich goście.

Wszystko [dokładnie] badajcie, zatrzymując to, co dobre (1 Ts 5:21, BWP)

Poznaj swoją wiarę i naucz się ją wyjaśniać. Zmierz się z pytaniami, wątpliwościami i oskarżeniami. Zbadaj ich siłę oraz uczciwie, w oparciu o historię i logikę znajdź odpowiedzi. Wzmocnij swoją własną wiarę i pomóż poszukującym.

WYKŁADOWCY

Warunkiem zakończenia Instytutu Apologetyki jest uczestnictwo w 75% zajęć. W ich trakcie obok wykładów przewidziano również czas na dyskusje. Zajęcia odbywają się systemie hybrydowym. Naszymi wykładowcami są:

 • dr Włodek Tasak (historia)
 • dr Mateusz Wichary (współczesność)
 • dr Janusz Kucharczyk (filozofia) i dr Przemysław Chmielcecki (filozofia i nauka a wiara)
 • dr Mateusz Jakubowski (zagadnienia biblijne)
 • mgr Michał Prończuk (nauka a wiara).

Instytut Apologetyki jest rocznym projektem edukacyjnym przeznaczonym dla osób chcących zgłębić temat obrony wiary chrześcijańskiej. Na warsztat bierzemy tematy historyczne, pytania filozoficzne, interakcję z współczesnymi światopoglądami i ideologiami, relację wiary i nauki oraz wyzwania stawiane Biblii. Zajęcia odbywają się w ramach pięciu przedmiotów:

 1. Historia herezji i schizm
 2. Problemy współczesności
 3. Wielkie pytania filozofii
 4. Wiara i nauka
 5. Biblia a apologetyka

Koszt Instytutu wynosi 950 złotych. (Opłata ta NIE zawiera opłat za noclegi w Ośrodku w Radości oraz opłaty za posiłki w trakcie zjazdów).

Opłaty za Instytut prosimy przesyłać na konto WBST: Santander Bank Polska S.A. :09 1090 1753 0000 0001 1684 2251

W tytule wpłaty prosimy o podanie Imienia i Nazwiska oraz dopisek: Instytut Apologetyki 2021/22

wkrótce