Badania

W Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym prowadzone są badania naukowe w ramach powołanego w 2019 roku Instytutu Badawczego. Instytutem kieruje dr inż. Przemysław Chmielecki.

Obecnie trwa realizacja projektu przygotowania wielotomowej serii wydawniczej wydawnicza Wykłady Filozoficzno-Teologiczne Katedry Teologii Systematycznej WBST. Redakcję naukową serii prowadzą: prezb. dr Mateusz Wichary i dr inż. Przemysław Chmielecki. W przygotowaniu są poniższe tomy:

  • Tom 1. Tożsamość, religia, tolerancja. (opublikowany)
  • Tom 2. Wokół problemów seksualności. (opublikowany)
  • Tom 3. Znaczenie edukacji i uczniostwa. (ostatnia faza wydawnicza)
  • Tom 4. Znaczenie organizacji i zarządzania.
  • Tom 5. Spory o hermeneutykę/rozumienie.

Seria jest wydawana przez prestiżowe Wydawnictwo VOCATIO. Każdy z Autorów otrzyma 20 p. MNiSW za publikację.

Wymogi redakcyjne zostały umieszczone w niniejszym pliku: wzór przypisów i bibliografii.

Każdy Autor jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wydawniczej w wysokości 500 zł, jeśli tekst zostanie zakwalifikowany do druku. Konto do wpłat: 09 1090 1753 0000 0001 1684 2251 (z dopiskiem KTS i numer, np. KTS4).