Wykłady

Wykłady

Przygotowaliśmy nową ofertę dla każdego zainteresowanego tematyką biblijną i teologiczną dla tych, którzy nie są gotowi na podjęcie dłuższych studiów. Teraz istnieje możliwość wyboru cyklu wykładów – prowadzonych przez Internet na wskazany temat, np. z dziedziny poradnictwa duchowego, albo biblistyki starotestamentowej Oczywiście może to być też więcej niż jeden temat. Cały cykl obejmuje 6 spotkań, z których każde składa się z dwóch 60-minutowych wykładów, w sumie 12 pełnych godzin wykładów prowadzonych przez kompetentnych nauczycieli WBST, specjalistów w swoich dziedzinach.

 

Koszt jednego cyklu to jedynie 150 zł (cena promocyjna w tym roku).

Nr konta do wpłat: 09 1090 1753 0000 0001 1684 2251

Termin wykładów online pokrywa się z kalendarium sesji zjazdowych WBST – zobacz tutaj.

 

Zapisy przyjmujemy do 15 listopada 2020 r.  Zaczynamy 20 listopada 2020 r.

 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania danego cyklu wykładów, jeśli nie zbierzemy wystarczającej liczby chętnych.

Historia starożytnego Izraela

Piotr Gruchała | Co historia mówi na temat Dawida i Salomona? Czy archeologia mówi coś o wyjściu Izraela z Egiptu? Czy możemy pogodzić naukę i Stary Testament? Przekonaj się sam, wybierając się w podróż od czasów Abrahama do Heroda Wielkiego.

Historia, kultura i literatura okresu między-testamentowego

Piotr Gruchała | Jaką Biblią posługiwali się Jezus i apostołowie? Dlaczego Jezus nazywa samego siebie „Synem Człowieczym”? Gdzie tak naprawdę przyszedł na świat Mesjasz? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukiwać będziemy na zajęciach z okresu międzytestamentowego.

Poradnictwo biblijne

Ireneusz Dawidowicz | Celem niniejszego nauczania będzie próba konfrontacji z nauką Pisma Świętego współczesnych problemów nurtujących nas w doznaniu osobistym, rodzinnymi i religijnym. Zamiarem wykładowcy jest, aby nie było to tylko dostarczenie jakiejś wiedzy, lecz również szansa nabycia umiejętności stawiania czoła tak skomplikowanej obecnie prozie życia. Zajmiemy się m.in. takimi ważnymi tematami, jak: Chrobry i zaburzenia psychiczne w doświadczeniu wierzącego czy Zjawisko zróżnicowanej orientacji seksualnej w rodzinie chrześcijańskiej, kościele i otoczeniu.

Septuaginta

Piotr Zaremba | Dlaczego ona ma nas w ogóle obchodzić? Septuaginta była ważnym tekstem pierwszych chrześcijan. Powiedzenie, że była to Biblia pierwszych chrześcijan, nie jest wprawdzie precyzyjne, ale całkiem trafne. Większość starotestamentowych cytatów w Nowym Przymierzu (Nowym Testamencie) pochodzi z Septaginty. Jest to o tyle fascynujące, że myśl Septuaginty w niektórych przypadkach różni się myśli zawartej w tekście hebrajskim. Ten przedmiot może odmienić Twoje spojrzenie na Biblię.

Muzyka w kościele

Janusz Ciepliński | Nie będą to zajęcia praktyczne dla muzyków czy osób z wykształceniem muzycznym, ale zajęcia o muzyce dla osób kochających Biblię, teologię i Kościół! W trakcie zajęć poznacie z lotu ptaka m.in. historię muzyki sakralnej czy, jak kto woli, kościelnej. Wspólnie przeanalizujemy co Biblia mówi o muzyce i jej miejscu w nabożeństwie i kulcie. Dowiecie się m.in. czy Pan Jezus śpiewał w chórze, dlaczego Dawid, który „pląsał przed Panem” stworzył jednocześnie ściśle sformalizowany kult muzyczny w świątyni. Poznamy poglądy starożytnych filozofów, Ojców Kościoła, reformatorów i myślicieli chrześcijańskich. Dowiemy się jaką rolę odegrała muzyka podczas wielkich przebudzeń duchowych. Poznacie wyniki najnowszych badan naukowych, mówiące o tym jakie „niespodzianki” serwuje nam nasz mózg w kontakcie z piękną harmonią i jak to się ma do naszej percepcji chrześcijańskiego nabożeństwa? Przekonacie się (na własne uszy), że amerykański pop to nie jedyny rodzaj współczesnej muzyki chrześcijańskiej.

Żydzi w Polsce w XVIII-XX w.

Jan Mironczuk | Zajęcia dotyczą dziejów społeczności żydowskich na ziemiach I Rzeczypospolitej u schyłku jej dziejów, okresu zaborów, II RP, II wojny światowej i okresu powojennego. Prowadzący ma na swoim koncie książkę i kilku artykułów na ten temat publikowanych m.in. w czasopiśmie Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Islam – historia, Koran, współczesność

Jan Mironczuk | Zapoznamy się z historycznymi uwarunkowaniami powstania i rozwoju tej religii, poddamy analizie wybrane sury oraz przyjrzymy się problemom współczesnego islamu.

Myśliciele chrześcijańscy

Janusz Kucharczyk | Chcesz poznać sylwetki najbardziej znaczących myślicieli chrześcijańskich, ich życie, karierę, perypetie i anegdotki o nich, dzieła, poglądy, czasy, tło duchowe, intelektualne, społeczne, polityczne, inspiracje i wpływ na potomnych? Ważnych chrześcijańskich filozofów, teologów, myślicieli politycznych, przyrodników, tłumaczy, pisarzy, którzy wpłynęli swą myślą na dzieje świata? Zaczniemy od Tertuliana, aby po drodze przyjrzeć się m.in. Augustynowi, Tomaszowi z Akwinu, Kalwinowi, Schleiermacherowi, skończywszy na Pannenbergu i Craigu.

Współczesne spojrzenie na Ewangelię Marka

Tomasz Terefenko | Odkryj fascynujący świat drugiej Ewangelii.  Na kursie dowiesz się jak Marek napisał swoją Ewangelię i jakich narzędzi użył do tego, żeby swoich czytelników zachęcić do jeszcze wierniejszego naśladowania Chrystusa. Wykłady te będą zachętą do Twojego codziennego naśladowania Tego, który oddał swoje życie za Ciebie!

Czym jest kościół?

Samuel Skrzypkowski | Jaki jest Cel istnienia Kościoła? Czy grupa biblijna to już Kościół? Jak wyglądają i skąd się biorą różne modele zarządzania Kościołem? Dlaczego tak różnie rozumiemy chrzest i Wieczerzę Pańską? Jakie są współczesne wyzwania stojące przed Kościołem? Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć na zajęciach fakultatywnych z Eklezjologii – nauki o Kościele.

Prześladowania chrześcijan od starożytności po współczesność

Włodzimierz Tasak | Dlaczego chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią w dziejach? Gdzie chrześcijanie mieli większą szansę przeżycia: w cesarstwie rzymskim czy w XVIII-wiecznej Francji? Co łączy prześladowania chrześcijan w Rosji sowieckiej i Meksyku? Powiemy też o tym, co Kościół zyskuje, a co traci z powodu prześladowań.

Zarys historii doktryny chrześcijańskiej

Włodzimierz Tasak | Nie da się w dziewięć godzin omówić dziejów całej doktryny chrześcijańskiej. Ale z powodzeniem można pokazać najważniejsze momenty jej tworzenia i skupić się na kilku najistotniejszych przykładach dokonań teologów, które sprawiły, że dziś mamy Kościół taki a nie inny. Będą to przykłady zarówno pozytywne jak i negatywne.

Reformacja - katastrofa czy impuls rozwojowy

Włodzimierz Tasak | Kto na Reformacji zyskał, a kto stracił? Czy Reformacja uratowała Kościół katolicki? Reformacja jest jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w dziejach cywilizacji Zachodu – bez niej żylibyśmy w kompletnie innym świecie. I wcale nie dotyczy to tylko religii.

Prawosławie i Rzymski Katolicyzm

Mateusz Wichary | Dla wielu ewangelicznych chrześcijan zarówno rzymski katolicyzm jak prawosławie jest rzeczywistością znaną powierzchownie, często w oparciu o stereotypy. Niniejszy kurs opierając się o wiarygodne źródła dokonuje ewaluacji obu kościołów z perspektywy klasycznego stanowiska ewangelicznego protestantyzmu.

Małżeństwo i rozwód na starożytnym Bliskim Wschodzie, Izraelu i w Biblii

Robert Merecz | Wykłady przedstawią jak małżeństwo i rozwód były widziane w starożytności przez narody otaczające Izrael oraz przez sam Izrael. Uczestnicy – wyposażeni w tą wiedzę – zachęceni będą do spojrzenia na tekst biblijny w sposób, w jaki go widzieli starożytni odbiorcy, zanim poczynią kroki by zastosować ten tekst w XXI wieku.

Apologetyka

Michał Prończuk | „Kiedy Jezus stał przed Piłałem, powiedział, że przyszedł dać świadectwo Prawdzie, a Piłat zapytał „cóż to jest prawda?” [Ew.Jana 18,37-38]. Jeśli chcesz wiedzieć jak bronić i głosić Prawdę Ewangelii to zapisz się na zajęcia z Apologetyki Chrześcijańskiej. Poznasz odpowiedzi na ważne pytania oraz nauczysz się zadawać wartościowe pytania ludziom szukającym Boga oraz sceptykom.”

Wybrane zagadnienia postmodernizmu

Przemysław Chmielecki | Kurs przybliża słuchaczom wybrane obszary narracji postmodernistycznej (indywidualizm, moralność, poprawność polityczna, prawda, relatywizm), z którymi mogą się spotkać w późniejszej praktyce pastorskiej. Prezentacja ma poszerzyć wiedzę i rozumienie, a także skłonić do refleksji. Zajęcia będą miały charakter seminaryjny

Sztuka komunikacji